Województwo pomaga w rewitalizacji Księżego Młyna

wtorek, 30 marca 2021

Marszałek Województwa Łódzkiego Grzegorz Schreiber podpisał umowę na dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego rewitalizacji Księżego Młyna w Łodzi. Miasto Łódź, które będzie realizować to zadanie, otrzyma ponad 13,5 mln zł z funduszy unijnych i blisko pół miliona złotych z budżetu państwa.

Pieniądze pozwolą na odremontowanie ośmiu budynków przy ulicach: Przędzalnianej, Fabrycznej i Księży Młyn, odnowione zostaną podwórka, przebudowana będzie ul. Fabryczna. Po modernizacji budynki oprócz swojej funkcji mieszkalnej zyskają funkcje usługowe i społeczne – znajdą się tam pracownie twórców, a w budynku przy ul. Fabrycznej 19 funkcjonować będzie Dom Dziennego Pobytu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Rewitalizacją zostaną objęte ponad 2 hektary powierzchni Łodzi. Prace powinny się zakończyć do 2023 roku.

W sumie Miasto Łódź tylko na najważniejsze projekty rewitalizacyjne otrzymało z funduszy unijnych ponad pół miliarda złotych. To osiem projektów obszarowych w centrum miasta, I etap rewitalizacji Księżego Młyna oraz modernizacja ul. Moniuszki.

Tylko w marcu Zarząd Województwa Łódzkiego zatwierdził też do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego osiem projektów w konkursie „Kształcenie zawodowe – Miasto Łódź” w kwocie blisko 7 mln zł oraz dwa projekty złożone przez „EC1 Łódź - Miasto Kultury” w Łodzi zatytułowane „Poszerzenie oferty kulturalno-edukacyjnej Narodowego Centrum Kultury Filmowej” oraz „Rewitalizacja EC-1 Południowy Wschód”. Łączna wartość dofinansowania dla nich to ponad 41 mln zł.

jg/fot. Adam Staśkiewicz

baner
baner