Pożyczka na rozwój dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców

czwartek, 1 grudnia 2022

Województwo Łódzkie konsekwentnie sprzyja przedsiębiorcom. Mikro, małe i średnie firmy działające w regionie, które potrzebują kapitału na rozwój, dzięki inicjatywie Jeremie 2, mają możliwość skorzystania z preferencyjnej pożyczki rozwojowej. Jest to pożyczka oferowana przez Łódzką Agencję Rozwoju Regionalnego.  

W zależności od potrzeb oraz posiadanych zabezpieczeń przedsiębiorcy, mogą otrzymać od 5 tysięcy do 1,5 miliona zł. Mikroprzedsiębiorcy typu start-up, prowadzący działalność do 24 miesięcy, mogą wnioskować o pożyczkę w wysokości od 5 tysięcy do 70 tysięcy zł.

O pożyczkę mogą ubiegać się przedsiębiorcy prowadzący działalność na terenie województwa łódzkiego, a inwestycja wsparta pożyczką musi być zlokalizowana w Łódzkiem. Standardowe oprocentowanie pożyczki wynosi 7,17 % w skali roku, przy okresie spłaty do 5 lat. Oprocentowanie rynkowe od 7,77% do 13,67% – w zależności od ratingu firmy oraz zabezpieczeń. 

Pożyczka ma charakter rozwojowy i nie może zostać przeznaczona na:

– spłatę zobowiązań finansowych w innych instytucjach finansowych,

– zapłatę przeterminowanych faktur i zobowiązań wobec dostawców,

– bieżące płatności firmy (m.in. ZUS, US, podatki, czynsze, wynagrodzenia itp.).

Wnioski można składać w Departamencie Pożyczek i Poręczeń, w biurze ŁARR znajdującym się przy ul. Narutowicza 34 w Łodzi, w godzinach 8:30 – 15.

Więcej informacji na stronie: https://bit.ly/3uhMIUi

bg