Pieniądze na produkcję pelletu

piątek, 12 luty 2021 08:36

Jeśli wasza gmina ma problem energetyczny i szuka nowych rozwiązń, żeby pomóc uboższym gospodarstwom - jest na to sposób. Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznacza ponad 13 mln zł na budowę instalacji do produkcji pelletu.

Pieniądze pochodzą z tzw. Funduszy norweskich i Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Wnioski w konkursie pn. „Budowa instalacji do produkcji paliwa z biomasy rolnej i leśnej w postaci pelletu” można skłądać do końca marca.

Wsparcia finansowe daje szansę gminom i spółkom komunalnym na stworzenie infrastruktury niezbędnej do uruchomienia lokalnej produkcji pelletu. Chodzi o poprawę bezpieczeństwa energetycznego oraz zmniejszenie ubóstwa energetycznego poprzez wykorzystanie lokalnej biomasy do produkcji paliwa, które nieodpłatnie trafi do ubogich energetycznie gospodarstw domowych. Nadwyżki paliwa mogą być przeznaczane na pokrycie lokalnych potrzeb energetycznych. Realizacja projektów przyczyni się równeż do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, bo warunkiem otrzymania pieniędzy jest wyposażenie odbiorców w piece dostosowane do spalania pelletu posiadające certyfikat, co najmniej 5 klasy emisyjności.

Organizatorzy konkursu zachęcają do udziału zwłaszcza te gminy, których mieszkańcy zdecydowali się na zainstalowanie kotłów dostosowanych do spalania pelletu bądź w najbliższym czasie planują taką inwestycję. Dofinansowanie może sięgać 4 mln 464 tys. zł i stanowić nawet 80 procent kosztów.

Szczegółowe informacje o konkursie można uzyskać na stronach Ministerstwa Klimatu i Środowiska: https://www.gov.pl/web/klimat/ogloszenie-o-naborze-koncepcji-projektowych-w-ramachnaboru-na-budowe-instalacji-do-produkcji-paliwa-z-biomasy-rolnej-i-lesnej-w-postaci-pelletu

oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-norweskie/nabory/art,36,budowa-instalacjido-produkcji-paliwa-z-biomasy-rolnej-i-lesnej-w-postaci-pelletu.html

Pod koniec lutego planowane jest spotkanie informacyjne organizowane przez NFOŚiGW oraz MKiŚ, podczas którego przedstawiciele gmin będą mpogli zapoznać się z warunkami konkursu oraz zadać pytania pracownikom tych instytucji.

jg