Nowe życie dla Pilicy

środa, 27 października 2021

Zainteresowani odpowiednim zagospodarowaniem rzeki Pilicy i jej dopływów, dyskutowali na Pierwszym Spotkaniu Zlewniowym Interesariuszy projektu LIFE Pilica. Głównym punktem narady były Smardzewice nad Zalewem Sulejowskim, ale jako że spotkanie miało charakter hybrydowy, z jego uczestnikami można było się też łączyć za pomocą internetu. W ten sposób otworzył spotkanie jeden z jego pomysłodawców i głównych zainteresowanych – marszałek województwa łódzkiego Grzegorz Schreiber.

Program Pilica LIFE ma być realizowany do roku 2030. Koordynuje go Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Jego nadrzędnym celem jest poprawa jakości wody i różnorodności biologicznej wód rzeki Pilicy ze szczególnym uwzględnieniem wody w Zbiorniku Sulejowskim.

Projekt będzie realizowany w zlewni Pilicy obejmującej ok. 9 tysięcy kilometrów kwadratowych, na obszarze 93 gmin w obrębie pięciu województw – oprócz łódzkiego są to województwa świętokrzyskie, mazowieckie, śląskie oraz małopolskie.

To, co w tym projekcie jest najważniejsze dla mieszkańców naszego regionu i okolic Pilicy to  walka z niedoborem wody i suszami, ale równie istotne będą neutralizowanie zagrożenia powodziami i poprawa jakości wody w Pilicy i Zbiorniku Sulejowskim.

Projekt Pilica Life wpisuje się w Strategię rozwoju województwa łódzkiego. Dzięki niemu powstanie unikalny w skali kraju System Wspierania Decyzji do zarządzania jakością wody w Zbiorniku Sulejów, a gminy otrzymają wsparcie w działaniach pozwalających efektywniej zarządzać gospodarką ściekową na obszarach wiejskich.

Program zakłada również wsparcie dla rolników – w tym szkolenia dotyczące nowych rozwiązań ekologicznych w produkcji rolnej.

Koszty całkowite projektu to 74 mln zł, z czego dofinansowanie Komisji Europejskiej w ramach LIFE wynosi 43 mln zł.

jg, aa