Komitet Partnerstwa

środa, 22 marca 2023

Ponad 76 mld euro – taką kwotę w ramach Umowy Partnerstwa wynegocjował z Komisją Europejską polski rząd. Z tych pieniędzy 2 mld 745 mln euro otrzyma na program regionalny również Województwo Łódzkie. W środę (22 marca) w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej obradował Komitet do spraw Umowy Partnerstwa wspomagający ministerstwo w koordynacji wykorzystywania środków UE. W posiedzeniu uczestniczył Grzegorz Schreiber, marszałek województwa łódzkiego.

Umowa Partnerstwa to strategia wykorzystania pieniędzy pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Obejmie ona fundusze polityki spójności czy Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji.

Komitet do spraw Umowy Partnerstwa jest głównym organem wspierającym ministerstwo w procesie koordynacji wykorzystywania środków Unii Europejskiej zgodnie z przyjętymi przez Polskę zobowiązaniami. W jego skład wchodzą przedstawiciele wszystkich ministerstw, urzędów marszałkowskich, ale również przedstawiciele organizacji związkowych i organizacji pracodawców, organizacji pozarządowych oraz środowiska akademicko-naukowego.

W środę (22 marca) Komitet zebrał się po raz pierwszy w nowej perspektywie finansowej 2021-2027 i przyjął też regulamin swojej pracy. Na posiedzeniu podsumowany został też udany proces negocjacyjny Umowy Partnerstwa oraz przedstawione informacje na temat aktualnego stanu realizacji programów.

- Dzięki współpracy wszystkich interesariuszy związanych z Polityką Spójności proces programowania perspektywy 2021-2027 zakończył się w zeszłym roku sukcesem. Wszystkie programy zarówno na poziomie krajowym jak i regionalnym zostały zatwierdzone oraz otrzymały pierwsze płatności zaliczkowe z budżetu UE – rozpoczął posiedzenie minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda.

Sekretarz stanu Małgorzata Jarosińska-Jedynak podkreślała, że samorządy województw będą zarządzać w tej perspektywie aż 44 procentami środków dostępnych dla Polski. - W porównaniu z poprzednią perspektywą regiony otrzymają większą alokację – 33,5 mld euro na lata 2021-2027. To najwyższy poziom decentralizacji środków od momentu wstąpienia Polski do Unii Europejskiej i dowód na to, jak sukcesywnie rośnie rola samorządów w kształtowaniu polityki spójności i  współodpowiedzialność za jej realizację – zaznaczyła wiceminister.

W posiedzeniu inaugurującym prace Komitetu ds. Umowy Partnerstwa w roli obserwatorów wzięły udział przedstawicielki Komisji Europejskiej: Emma Toledano-Laredo, dyrektor ds. wdrażania w Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej (DG REGIO) oraz Muriel Guin, kierownik Działu ds. Polski, Czech i Słowacji, Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego (DG EMPL). Dyrektor Emma Toledano-Laredo z KE doceniła powołanie Komitetu ds. Umowy Partnerstwa, który nie jest organem obowiązkowym w UE, jednak zapewnia realizację zasady partnerstwa. Zapewniła także o dalszym wsparciu Polski w procesie wdrażania polityki spójności.

jg/fot. MFiPR