Infrastruktura turystyczna w Łódzkiem

piątek, 4 lutego 2022

Nawet 100 tysięcy złotych może otrzymać samorząd, który będzie chciał poprawić infrastrukturę turystyczną na rzece Pilicy, Warcie oraz Zalewach Jeziorsko i Sulejów.
Zarząd Województwa Łódzkiego na ten cel przeznaczył pół miliona złotych.

Marszałek Grzegorz Schreiber zaprasza do udziału w drugiej edycji konkursu ,,Infrastruktura Turystyczna Plus 2022”.

Pomoc finansowa może zostać przeznaczona na budowę, przebudowę lub modernizację urządzeń wodnych i infrastruktury towarzyszącej, w tym m.in.: 

 - przystosowanie brzegów rzek i zbiorników wodnych do wodowania, przenosek  i przewozu sprzętu do uprawiania turystyki wodnej,

- wyznaczenie, zagospodarowanie miejsc postojowych, stanic wodnych  i pól biwakowych nad brzegami rzek i zbiorników wodnych,

- oznakowanie szlaków kajakowych,

Wysokość otrzymanej pomocy finansowej może sięgać 80% kosztów zadania. Nabór wniosków potrwa do 28 lutego.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu są zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego: https://bit.ly/3L1BOcd   

bg