Autorzy najlepszych prac związanych z województwem łódzkim w 2021 roku nagrodzeni

środa, 17 listopada 2021

XXII edycja konkursu na najlepsze rozprawy i prace tematycznie związane z województwem łódzkim rozstrzygnięta. Nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego przyznane. Autorzy nagrodzonych prac otrzymali od 3000 do 6000 zł.

Komisja Konkursowa rozpatrzyła 40 wniosków i - uwzględniając środki finansowe przeznaczone na nagrody (100 000 zł) - wybrała 23 prace.

Nagrodzone prace promują region, a wyniki badań, przeprowadzonych przez autorów, są użyteczne dla rozwoju społecznego, gospodarczego i kulturalnego regionu.

 

W kategorii rozpraw doktorskich przyznano 7 nagród. Laureatami zostali:

- dr inż. Ewelina Pabjańczyk-Wlazło z Instytutu Materiałoznawstwa Tekstyliów i Kompozytów Polimerowych Politechniki Łódzkiej za pracę „The preparation of fibrous and porous structures based on hyaluronic acid for applications in regenerative medicine  (Otrzymywanie struktur włóknistych i porowatych na bazie kwasu hialuronowego do zastosowania w medycynie regeneracyjnej)” – nagroda 6000 zł;

- dr n. hum. Katarzyna Schatt-Babińska z Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Łódzkiego za pracę „Zabytki nieruchome w rękach prywatnych – historia, zagadnienia ochrony i konserwacji na przykładach obiektów wpisanych do rejestru zabytków w Łodzi” – nagroda 6000 zł;

- dr szt. Krzysztof Guzek z Katedry Kompozycji Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi za pracę „Projekt generatywnego systemu dynamicznej identyfikacji wizualnej Politechniki Łódzkiej” – nagroda 6000 zł;

- dr Weronika Gonciarz z Katedry Immunologii i Biologii Infekcyjnej Instytutu Mikrobiologii, Biotechnologii i Immunologii Uniwersytetu Łódzkiego za pracę „Patogeneza zakażeń Helicobacter pylori na modelu kawii domowych i modelach komórkowych in vitro” – nagroda 6000 zł;

- dr Kamil Durka z Katedry Biofizyki Medycznej Instytutu Biofizyki Uniwersytetu Łódzkiego za pracę „Cytotoksyczność liposomalnych taksanów funkcjonalizowanych peptydem gH625 wobec ludzkich komórek śródbłonka mikrowaskularnego” – nagroda 6000 zł;

- dr n. med. i n. o zdr. Justyna Roszkiewicz z II Katedry Pediatrii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi za pracę „Ocena wpływu polimorfizmów genetycznych na efekt leczenia metotreksatem u dzieci z młodzieńczym idiopatycznym zapaleniem stawów” – nagroda 6000 zł;

- dr n. med. Monika Lesicka z Zakładu Badań Translacyjnych Instytutu Medycyny Pracy im. prof. dr. med. Jerzego Nofera w Łodzi za pracę „Analiza profilu metylacji i ekspresji kluczowych genów zegarowych rytmu okołodobowego w raku piersi” – nagroda 6000 zł.

 

Przyznano 10 nagród w kategorii prac dyplomowych magisterskich. Laureatami zostali:

- mgr Małgorzata Lisiecka-Muniak z Katedry Filologii Romańskiej Uniwersytetu Łódzkiego za pracę „Roma e Łódź. Due cinecittà nella Rete delle Città Creative dell'Unesco. (Rzym i Łódź. Dwa miasta filmu w Sieci Miast Kreatywnych Unesco)” – nagroda 4000 zł;

- mgr Magdalena Cieślak z Instytutu Wokalno-Aktorskiego Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi za pracę „Wybrane problemy wykonawcze tytułowej partii w operze <<Bas Sheve>> Henocha Kona” – nagroda 4000 zł; 

- mgr inż. Patryk Wacławiak z Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej za pracę „Projektowanie systemów zieleni miejskiej oparte o kod form przestrzennych na przykładzie Piotrkowa Trybunalskiego” – nagroda 4000 zł;

- mgr inż. Karolina Beton z Międzyresortowego Instytutu Techniki Radiacyjnej Politechniki Łódzkiej za pracę „Analiza biochemiczna komórek prawidłowych i nowotworowych ludzkiego jelita suplementowanych witaminą C metodą obrazowania Ramana” – nagroda 4000 zł;

- mgr inż. arch. Rafał Zakrzewski z Instytutu Architektury i Urbanistyki Politechniki Łódzkiej za pracę „Cider Palace. Adaptacja i rozbudowa zespołu pałacowego w Zadzimiu na założenie wielofunkcyjne z pensjonatem i cydrownią” – nagroda 4000 zł;

- mgr Katarzyna Konicka z Instytutu Filologii Polskiej i Logopedii Uniwersytetu Łódzkiego za pracę „Pamięć prywatna i pamięć kolektywna w wybranych memuarach z czasów powstania styczniowego w Łódzkiem” – nagroda 4000 zł;

- mgr Angelika Ostasiewicz z Katedry Strategii i Zarządzania Wartością Przedsiębiorstwa Uniwersytetu Łódzkiego za pracę „Wpływ udziału w Programie Startup Spark na efektywność rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw” – nagroda 4000 zł;

- mgr szt. Tomasz Frasoński z Instytutu Architektury Tekstyliów Politechniki Łódzkiej za pracę „Łódzka Awangarda punktem wyjścia do zaprojektowania autorskich wzorów i struktur dzianin zastosowanych w formach ubioru i galanterii dzianej” – nagroda 4000 zł;

- mgr Monika Gajowiak z Katedry Zarządzania Produkcją i Logistyki Politechniki Łódzkiej za pracę „Identyfikacja czynników wpływających na optymalizację procesów zarządzania produkcją w przedsiębiorstwie odzieżowym” – nagroda 4000 zł;

- mgr inż. Kamil Miszczak z Katedry Zoologii Bezkręgowców i Hydrobiologii Uniwersytetu Łódzkiego za pracę „Chironomidae jako bioindykatory globalnych zmian klimatycznych na przykładzie stanowiska Wolskie Bagno (Wysoczyzna Bełchatowska)” – nagroda 4000 zł.

 

Przyznano 6 nagród w kategorii prac dyplomowych inżynierskich i licencjackich, których laureatami zostali:

- Mateusz Sobociński z Katedry Zarządzania Miastem i Regionem Uniwersytetu Łódzkiego za pracę „Organizacja i funkcjonowanie transportu kolejowego na przykładzie Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej” – nagroda 3000 zł;

- Dominika Radzimska z Katedry Studiów Brytyjskich i Krajów Wspólnoty Brytyjskiej Uniwersytetu Łódzkiego za pracę „Fenomen miasta Łodzi jako ośrodka kinematografii polskiej i jego oddźwięk w świecie” – nagroda 3000 zł;

- Konrad Kaczmarek z Katedry Geobotaniki i Ekologii Roślin Uniwersytetu Łódzkiego za pracę „Zagrożone elementy flory naczyniowej powiatu sieradzkiego” – nagroda 3000 zł;

- inż. arch. Aleksandra Chlebowska z Instytutu Architektury i Urbanistyki Politechniki Łódzkiej za pracę „Projekt integrującej strefy wejściowej na potrzeby adaptacji i modernizacji obiektów przy ul. Piotrkowskiej 165 oraz 165/169 w Łodzi wraz z rewaloryzacją ich otoczenia” – nagroda 3000 zł;

- Katarzyna Malinowska z Instytutu Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi za pracę „Projekt systemu identyfikacji wizualnej dla skansenu w Maurzycach” – nagroda 3000 zł;

- Adrian Głodkowski z Instytutu Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi za pracę „Przestrzeń współczesnych igrzysk – projekt areny e-sportowej dla Centrum Komiksu i Narracji Interaktywnej EC1 w Łodzi” – nagroda 3000 zł.