Aktualności Sport

czwartek, 9 lutego 2017
rozstrzygnięcie czwartego otwartego konkursu ofert i udzielenia dotacji z budżetu Województwa Łódzkiego na realizację zadania publicznego Województwa Łódzkiego z zakresu kultury fizycznej w 2017 r.
czwartek, 9 lutego 2017
rozstrzygnięcie czwartego otwartego konkursu ofert i udzielenia dotacji z budżetu Województwa Łódzkiego na realizację zadania publicznego Województwa Łódzkiego z zakresu kultury fizycznej w 2017 r.
czwartek, 9 lutego 2017
rozstrzygnięcie czwartego otwartego konkursu ofert i udzielenia dotacji z budżetu Województwa Łódzkiego na realizację zadania publicznego Województwa Łódzkiego z zakresu kultury fizycznej w 2017 r.
czwartek, 9 lutego 2017
rozstrzygnięcie drugiego otwartego konkursu ofert i udzielenia dotacji z budżetu Województwa Łódzkiego na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury fizycznej na lata 2017 - 2018
wtorek, 7 lutego 2017
Braki formalne i nieprawidłowości można jednokrotnie usunąć w terminie do dnia 14 lutego 2017 r. do godz.16.00 w siedzinie Departamentu Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w Łodzi, al. Piłsudskiego 8 pok. 606 (VIp.) tel. 42 291-98-16.
wtorek, 10 stycznia 2017
Departament Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego informuje, że decyzją Ministerstwa Sportu i Turystyki (pismo z dnia 27 grudnia 2016 r. DIS/074/2/2016/1 ) samorządy województw nie będą realizować Programu Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej. W związku z powyższym Departament wstrzymuje nabór wniosków o ujęcie zadania inwestycyjnego w Programie Rozwoju Bazy Sportowej…