Menu

OGŁOSZENIE SEKRETARZA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W SPRAWIE OBSŁUGI INTERESANTÓW

Program praktyk i staży

Staże z Urzędu Pracy

Z tej możliwości mogą skorzystać osoby posiadające status bezrobotnego - w myśli art.2 pkt.2 spełniające warunki, o których mowa w art. 49 lub art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ze zm.

Staże organizowane w ramach projektów

Zachęcamy do samodzielnego poszukiwania programów i projektów realizowanych przez różne instytucje oraz fundacje działające w naszym regionie, w ramach których organizowane są staże dla określonych grup docelowych.

Staże organizujemy na okres 3-12 miesięcy zgodnie z obowiązującymi przepisami i możliwościami finansowymi właściwego urzędu pracy lub wytycznymi danego projektu. O wyborze kandydata do odbycia stażu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego decyduje wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

Jeśli chciałbyś odbyć u nas staż zawodowy:

 • zapoznaj się z naszą strukturą organizacyjną i wybierz wydział, w którym chciałbyś zdobywać doświadczenie zawodowe, zgodnie z posiadanym wykształceniem, zainteresowaniami i aspiracjami zawodowymi,
 • sprawdź w swoim urzedzie pracy czy są dostępne środki na organizację staży i czy jesteś osobą, która może być skierowana na staż lub poszukaj innych możliwości odbycia stażu w ramach projektów
 • przygotuj swoje CV
 • przygotuj się do krotkiej rozmowy kwalifikacyjnej
 • zgłoś się do Wydziału Zarządzania Szkoleniami i Ocen (pok. 1422, al. Piłsudskiego 8, Łódź), a my zajmiemy się resztą formalności


Po zakończeniu stażu:

 • otrzymasz informację zwrotną o zdobytych kwalifikacjach i umiejętnościach zawodowych,
 • zyskasz szansę na kontynuację współpracy w oparciu o umowę o pracę.


Praktyki studenckie i absolwenckie

Na praktyki zapraszamy studentów wszystkich kierunków (również niszowych), a w szczególności społecznych, prawnych i ekonomicznych.
 
Osobom posiadającym status studenta oferujemy możliwość odbycia praktyk studenckich, zarówno obowiązkowych (na podstawie skierowania z uczelni), jak i dobrowolnych (w porozumieniu z biurem karier), w wybranej przez siebie komórce organizacyjnej.
 
Osoby, które ukończyły co najmniej szkołę ponadgimnazjalną i w dniu rozpoczęcia praktyki nie ukończyły 30. roku życia mogą skorzystać z oferty praktyk absolwenckich.
 
Praktyka jest nieodpłatna. Czas trwania praktyki wynosi nie krócej niż 2 tygodnie i nie dłużej niż 3 miesiące. Praktyki organizujemy przez cały rok. Termin praktyk każdorazowo uzgadniany jest z komórką przyjmujaca praktykanta.
 
Jeśli jesteś zainteresowany odbyciem praktyki studenckiej lub absolwenckiej:

 • zapoznaj się z naszą strukturą organizacyjną i wybierz wydział, w którym chciałbyś zdobywać doświadczenie zawodowe zgodnie z posiadanym wykształceniem, zainteresowaniami i aspiracjami zawodowymi
 • przygotuj swoje CV
 • pobierz dostępny poniżej odpowiedni formularz i wypełnij go
 • przygotuj się do krótkiej rozmowy kwalifikacyjnej,
 • zgłoś się do Wydziału Zarządzania Szkoleniami i Ocen (pok. 1422, al. Piłsudskiego 8, Łódź)

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl

Napisz do nas
Kontakt

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź

Tel. 42 663 30 00


Szczegółowych informacji na temat ofert pracy udzielają:
Agnieszka Jakuszczonek, Aneta Opelt
Tel. 42 663 33 77
Aneta Krysiak
Tel. 42 663 32 28;
 
Szczegółowych informacji na temat staży i praktyk udziela:
Beata Radziłowska
Tel. 42 663 33 67