Menu

Myślenie projektowe

Jest to nowy sposób rozwiązywania problemów w różnych dziedzinach i sferach życia człowieka, bazujący na tradycyjnym projektowaniu oraz  przy użyciu narzędzi projektowych i metodologii pracy projektanta.  Na pierwszym miejscu stawiane są projekty, które wpływają na jakość życia, na dalszym planie znajduje się design i projektowanie graficzne. 

 
 

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl