O projekcie

Województwo Łódzkie już od czterech lat wdraża strategię promocji marki opartą na idei myślenia projektowego tj. design thinking, w związku z czym podejmuje działania i inicjatywy mające na celu rozpoznanie rzeczywistych potrzeb wszystkich interesariuszy, zaangażowanie ich w budowanie tożsamości regionalnej i dumy lokalnej oraz uwypuklenie innowacyjnego i kreatywnego potencjału osób i instytucji pracujących na  rzecz rozwoju naszego województwa. 

 
Kolejnym tego typu przedsięwzięciem jest Łódzkie Service Jam – unikatowy i największy 
w Województwie Łódzkim bezpłatny projekt cyklu szkoleń dla samorządowców z naszego regionu, mający na celu wymianę doświadczeń i dobrych praktyk, a w konsekwencji podniesienie kompetencji kadry urzędniczej województwa łódzkiego. 
 
Warsztaty będą prowadzone przez ekspertów z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego dla osób zatrudnionych w urzędach gmin i starostwach powiatowych i odbywać się będą w poszczególnych podregionach. Zrealizowane zostaną cztery tury spotkań. Każda tura to cztery miesiące, a w każdym miesiącu cztery warsztaty po jednym w każdym z podregionów. Łącznie zorganizowane będą 64 warsztaty w ciągu 16 miesięcy. 
 
 
 
 

ZAPISY

Zapisy na poszczególne szkolenia będą przyjmowane za pomocą formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie. Liczba miejsc na szkoleniach jest ograniczona, w związku z czym decyduje kolejność zgłoszeń.