Menu

OGŁOSZENIE SEKRETARZA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W SPRAWIE OBSŁUGI INTERESANTÓW

Pracownicy o nas

Przeprowadzając  Badanie satysfakcji pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego stworzyliśmy możliwość podzielenia się własną opinią na temat szeroko rozumianych warunków pracy oraz niektórych aspektów funkcjonowania urzędu, np. ogólnej satysfakcji z pracy, komunikacji wewnętrznej oraz relacji między pracownikami, założeń polityki personalnej oraz jej realizacji.
 
Poniżej przedstawiamy niektóre wypowiedzi pracowników na pytanie dotyczące uzasadnienia, dlaczego Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego można uznać za „Dobrego Pracodawcę”?:
 

„Biorąc pod uwagę pewność zatrudnienia, stabilizację i terminowość wypłaty wynagrodzenia oraz pracę w miłej atmosferze, w zadbanym budynku i na odpowiednim sprzęcie uznaję UMWŁ za "Dobrego Pracodawcę."
 
„Dba o pracownika, choć nie w zakresie, jaki jest oczekiwany, ale porównując innych pracodawców jest dobrze.”
 
„Honorowane są dni urlopowe, za nadgodziny wypłacane pieniądze, a wynagrodzenie jest na czas.”
 
„Dostałam szansę rozwoju i wykazania swoich możliwości i umiejętności.”
 
„Jest to dobrze zorganizowany urząd o dużym prestiżu.”
 
„Jest to praca, która merytorycznie spełnia 100% moich oczekiwań i ambicji.”
 
„Ogólnie rzecz biorąc UMWŁ jest dobrym pracodawcą, płace choć ogólnie niskie są jednak wyższe niż przeciętnie w łódzkiej administracji publicznej, Urząd jest w miarę elastyczny i dostosowuje się do zmieniających się warunków na rynku pracy. Nie oznacza to jednak, że nie wymaga zmian.”
„Ogólnie rzecz biorąc, Urząd Marszałkowski jest dobrym pracodawcą. Istnieje tu stabilizacja pracy oraz poszanowanie praw pracownika, który może liczyć na różnego rodzaju świadczenia dodatkowe oraz stałą pensję. Można się tu czuć bezpiecznie, jeśli chodzi o pracę.”
 
„To pracodawca wymagający, ale odpowiedzialny, stabilny i budzący zaufanie.”
 
„Atrakcyjne rynkowo wynagrodzenie, praca w młodym zespole, dogodne warunki stwarzane dla młodych matek powracających po porodzie do pracy (elastyczność czasu pracy, respektowanie przywilejów przysługującym kobietom po urodzeniu dziecka) - sprawiają, że postrzegam Urząd jako DOBREGO PRACODAWCĘ.”
 
 „Dbałość o pracownika poprzez pakiet świadczeń socjalnych czy organizację i wyposażenie stanowiska pracy. Łatwy dostęp do norm i przepisów regulujących pracę na moim stanowisku pracy (np. poprzez intranet czy portal lex). Dobra atmosfera i komunikacja między pracownikami. Dostęp do różnego rodzaju szkoleń. Lokalizacja.”
 
 „Jest to jeden z najlepszych pracodawców w naszym województwie.”
 
 „Jestem zadowolona z wykonywanej pracy i jej efektów, atmosfery w miejscu pracy sprzyja dobremu samopoczuciu, co sprawia, że chętnie przychodzę do pracy. Przełożony jest osobą kompetentną i otwartą, więc z zaangażowaniem wypełniam polecenia i stawiane przede mną zadania. Brakuje mi tylko poczucia stabilizacji i pewności wieloletniego zatrudnienia.”
 
 „Jestem zadowolona ze współpracy z osobami w moim wydziale oraz z podejścia dyrekcji departamentu do pracowników. Zadowalająca jest również atmosfera w pracy.”
 
 „Jestem zadowolona z pracy w Urzędzie Marszałkowskim. Wykonuję czynności, które mieszczą się w moich zainteresowaniach. Kontakty ze współpracownikami i kierownikami są na bardzo wysokim poziomie. Urząd zapewnia mi poczucie stabilizacji i bezpieczeństwa zatrudnienia. Nie mam większego kontaktu z opornymi pracownikami innych komórek. Jak na razie nie miałam przykrych doświadczeń związanych z pracą w Urzędzie Marszałkowskim (…).”
 
  „Praca w Urzędzie Marszałkowskim jest dobra, rozwijająca i dająca możliwości poszerzania swojej wiedzy. Bardzo dobra jest możliwość ruchomego czasu pracy, dzięki temu można pogodzić życie zawodowe z prywatnym.”
 
 „Praca w Urzędzie pozwala na bliskość z nowinkami w dziedzinie wdrażania funduszy europejskich oraz realne wpływanie na pozyskiwanie środków w regionie.”
 
 „Pracodawca, jasno określa warunki pracy, są precyzyjnie zdefiniowane zakresy obowiązków i są adekwatne do faktycznie wykonywanej pracy. Stabilność zatrudnienia oraz gwarancja terminowego regulowania wynagrodzenia. Dobra organizacja pracy.”
 
 „Stabilizacja pracy, praca odpowiedzialna i ważna z punktu rozwoju mojego regionu, dobre relacje ze współpracownikami oraz przełożonymi, dobre położenie miejsca pracy w stosunku do miejsca zamieszkania, duży plus za premię kwartalną, wszystkie sprawy pracownicze załatwiane są zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami prawnymi.”
 
 „Urząd Marszałkowski dba o poziom zadowolenia pracowników z wykonywanej pracy, corocznie realizuje system szkoleń podnoszący kwalifikacje pracowników, wprowadził system kwartalnej premii motywacyjnej, daje dodatkowe możliwości rozwoju przez dobrowolny udział w działaniach na rzecz całego urzędu jak np.: redakcja Newslettera, audyt wewnętrzny, kontrola zarządcza etc. Dba o jakość pracy pracowników i realizowanych zadań, dobrą komunikację zewnętrzną z klientem i postrzeganie urzędu na zewnątrz."
 
 „Urząd Marszałkowski jako pracodawca budzi mój szacunek i zaufanie.”
 
 „Urząd Marszałkowski stwarza pracownikom komfortowe warunki pracy, w tym m.in. stworzył proces adaptacji nowych pracowników (służba przygotowawcza). Poza tym Urząd Marszałkowski stwarza pracownikom możliwość rozwoju kwalifikacji zawodowych poprzez różnego rodzaju szkolenia. (…) gwarantuje swoim pracownikom świadczenia dodatkowe z ZFŚS.”
 
„Ogólne warunki pracy oceniam jako bardzo dobre. Rozwiązania przedstawiane na poziomie ZZL są transparentne i mają na celu wprowadzanie systemowego podejścia do działań z zakresu HR.”

„Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, jako pracodawca dba o swoich pracowników, o ich rozwój i motywacje.”

„W obecnej sytuacji na łódzkim i regionalnym rynku pracy Urząd oferuje wiele zalet, w tym szczególnie stabilność zatrudnienia.”

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl

Napisz do nas
Kontakt

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź

Tel. 42 663 30 00


Szczegółowych informacji na temat ofert pracy udzielają:
Agnieszka Jakuszczonek, Aneta Opelt
Tel. 42 663 33 77
Aneta Krysiak
Tel. 42 663 32 28;
 
Szczegółowych informacji na temat staży i praktyk udziela:
Beata Radziłowska
Tel. 42 663 33 67