Menu

OGŁOSZENIE SEKRETARZA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W SPRAWIE OBSŁUGI INTERESANTÓW

Porady dla kandydatów

 
Jak mogę aplikować do urzędu?
 

Aplikacje kandydatów do pracy przyjmujemy tylko w momencie prowadzenia rekrutacji na wolne stanowisko urzędnicze. Jeśli jesteś zainteresowany podjęciem u nas pracy, zapoznaj się z aktualnymi ogłoszeniami o naborach. Wybierz stanowisko, którego zakres zadań najbardziej odpowiada Twoim kwalifikacjom i kompetencjom, sprawdź, czy spełniasz wszystkie wymagania niezbędne wskazane w ogłoszeniu i złóż do nas ofertę zawierającą wszystkie wymienione dokumenty.

Pamiętaj, aby Twoja oferta wpłynęła do nas w terminie, a jaki został podany w ogłoszeniu. W przypadku ofert przesłanych pocztą uwzględniana jest data wpływu do urzędu, a nie data nadania przesyłki.

 
Gdzie mogę znaleźć aktualne oferty pracy?
 
Wszystkie aktualne oferty pracy (ogłoszenia o naborze) dostępne są tutaj
 
Czy mogę złożyć jedną ofertę na kilka ogłoszeń?
 

Jeśli zainteresowało Cię kilka ogłoszeń jednocześnie, powinieneś złożyć na każde z ogłoszeń osobną ofertę. Pamiętaj, aby zgodnie z informacjami zawartymi w ogłoszeniu, dokładnie opisać kopertę. Najważniejsze jest podanie nr ogłoszenia oraz adresu zwrotnego.

Jeśli żadne z ogłoszeń nie zainteresowało mnie, czy mogę jednak złożyć swoje CV?
 

Aplikacje kandydatów przyjmujemy wyłącznie jako odpowiedź na konkretne ogłoszenie o naborze. Jeśli jednak w danym momencie nie prowadzimy rekrutacji lub żadne z ogłoszeń nie jest dla Ciebie wystarczająco interesujące, istnieje możliwość złożenia swojego CV do Bazy Kandydatów na zastępstwo prowadzonej przez Wydział ds. Kadr.

W momencie, kiedy otrzymujemy informację, że poszukiwany jest pracownik na zastępstwo z uwagi na długotrwałą nieobecność dotychczasowego pracownika, musimy szybko reagować na takie potrzeby. Wspomagamy więc kadrę kierowniczą w znalezieniu odpowiedniej osoby, proponując kandydatury osób, które złożyły swoje CV do wspomnianej bazy.

Jak przygotować dobre CV?
 

Dobrze przygotowane CV powinno być przejrzyste i zawierać informacje, które nie tylko ułatwią prowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej, ale również są istotne dla pracodawcy do podjęcia decyzji, czy jesteś najlepszym kandydatem.

Jeśli dopiero rozpoczynasz karierę zawodową i nie wiesz co napisać w CV, wyeksponuj swoje wykształcenie (podając nazwę szkoły oraz ukończony kierunek studiów)  oraz kompetencje, które są Twoimi atutami. Wskaż praktyki/staże, jakie odbyłeś w trakcie lub po zakończeniu studiów.

Jeśli masz bardzo bogate doświadczenie zawodowe, wybierz te zajęcia, które są najbardziej zbliżone do stanowiska, na które aplikujesz.
Doświadczenie zawodowe podaje się zawsze w porządku chronologicznym, zaczynając od najbardziej aktualnych.  

Pisząc o poszczególnych miejscach pracy należy uwzględnić:

okres zatrudnienia (miesiąc i rok rozpoczęcia i zakończenia pracy),
nazwę pracodawcy,
nazwę zajmowanego stanowiska,
najważniejsze zadania realizowane na danym stanowisku,
dodatkowo, warto zaznaczyć, które ze wskazanych prac wykonywane były na podstawie umowy o pracę, a które na podstawie umów cywilnoprawnych.


W CV można pochwalić się także swoimi dodatkowymi umiejętnościami, szczególnymi osiągnięciami, realizowanymi projektami.
Nie zapomnij o podaniu danych adresowych i kontaktu !


Na co zwrócić uwagę podczas przygotowywania dokumentów aplikacyjnych?
 
Naszym pierwszym krokiem jest poddanie złożonych ofert ocenie formalnej. Co to oznacza?

Sprawdzamy, czy:
 • oferta zawiera wszystkie wymagane w ogłoszeniu dokumenty,
 • na oświadczeniach są wszystkie niezbędne Twoje podpisy,
 • czy posiadasz wymagane wykształcenie (warunkiem jest dostarczenie kserokopii świadectwa ukończenia szkoły lub dyplomu, ewentualnie zaświadczenia z uczelni),
 • czy posiadasz wymagany staż pracy (obliczany na podstawie kserokopii  dokumentów potwierdzających okresy wliczane do stażu pracy),
 • czy posiadasz wymagane doświadczenie (określone na podstawie kserokopii odpowiednich dokumentów) ,
 • czy posiadasz inne niezbędne kwalifikacje, dla potwierdzenia których wymagane są certyfikaty, zaświadczenia lub inne podobne dokumenty.

Pamiętaj, aby wszystkie dokumenty składane w ofercie były czytelne!
 
  Jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej?
 

Rozmowa kwalifikacyjna jest pierwszym (lub kolejnym w przypadku testu kwalifikacyjnego) etapem selekcji. Takie spotkanie to szansa na bliższe poznanie Twojej kandydatury. Zależy nam na tym, aby poznać Twoją osobowość, motywację do pracy, kompetencje, jak również wiedzę niezbędną do prawidłowego wykonywania obowiązków na danym stanowisku.


Zanim przyjdziesz do nas na rozmowę:
 • przejrzyj dokładnie swoje CV i przypomnij sobie dokładny zakres obowiązków, jakie dotychczas wykonywałeś, jakie projekty realizowałeś,
 • zastanów się, dlaczego chciałbyś pracować na stanowisku, na które aplikujesz,
 • zbierz jak najwięcej informacji o stanowisku, na którym chciałbyś pracować.

Jak możesz zadbać o najlepsze wrażenie podczas rozmowy kwalifikacyjnej?

 • przyjdź punktualnie,
 • wiemy, że stres jest nieodłączną częścią rekrutacji, częste uśmiechanie się w trakcie rozmowy z pewnością Ci pomoże,
 • na zadawane pytania odpowiadaj krótko i rzeczowo, zaczynając od informacji najistotniejszych,
 • o swoim doświadczeniu opowiadaj otwarcie,
 • jeśli nie zrozumiałeś pytania, nie bój się prosić o wyjaśnienie,
 • przygotuj się merytorycznie, staraj się zebrać jak najwięcej informacji o stanowisku, o które się ubiegasz,
 • zastanów się nad swoimi oczekiwaniami wobec stanowiska,
 • przygotuj pytania, które chciałbyś nam zadać,
 • zadbaj o schludny i adekwatny do stanowiska wygląd,
 • zapoznaj się ze stroną www.lodzkie.ploraz naszymi licznymi serwisami (znajdziesz tam informacje, które przybliżą Ci funkcjonowanie urzędu oraz ułatwią przygotowanie się do rozmowy).
 
W jaki sposób kontaktujemy się z kandydatami?
 

Kontaktujemy się, w ciągu 14 dni od upływu terminu składania ofert, wyłącznie z kandydatami, których aplikacje zostały pozytywnie ocenione pod względem formalnym. Zapraszając kandydatów na rozmowę kwalifikacyjną kontaktujemy się telefonicznie. W przypadku problemów z  kontaktem telefonicznym, wysyłamy maila (jeśli adres mailowy został podany w dokumentach aplikacyjnych).

O każdym etapie selekcji, kandydatów informujemy z odpowiednim wyprzedzeniem.

Kandydaci biorący udział w rozmowie kwalifikacyjnej otrzymują informację zwrotną telefonicznie lub mailowo. Ostateczny wynik rekrutacji podawany jest również do publicznej wiadomości, poprzez zamieszczenie informacji o wyniku naboru na stronie internetowej www.bip.lodzkie.ploraz na tablicy informacyjnej w głównym budynku urzędu.

 

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl

Napisz do nas
Kontakt

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź

Tel. 42 663 30 00


Szczegółowych informacji na temat ofert pracy udzielają:
Agnieszka Jakuszczonek, Aneta Opelt
Tel. 42 663 33 77
Aneta Krysiak
Tel. 42 663 32 28;
 
Szczegółowych informacji na temat staży i praktyk udziela:
Beata Radziłowska
Tel. 42 663 33 67