Menu

OGŁOSZENIE SEKRETARZA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W SPRAWIE OBSŁUGI INTERESANTÓW

Etapy rekrutacji

Standardowy proces rekrutacji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego przebiega następująco:

I etap – Weryfikacja nadesłanych dokumentów


Uważnie analizujemy każdą nadesłaną aplikację pod kątem zgodności z profilem kandydatów poszukiwanych przez Urząd oraz z wymogami formalnymi przedstawionymi w ofercie. Porównujemy opisane doświadczenie zawodowe oraz osiągnięcia z profilem poszukiwanego kandydata. Analizujemy zawarte w liście motywacyjnym uzasadnienie chęci podjęcia pracy na danym stanowisku pracy.

Zanim złożysz do nas ofertę, sprawdź dokładnie, czy zawiera wymagane dokumenty ustalone w ogłoszeniu, w szczególności:

  • CV oraz list motywacyjny
  • kserokopie świadectw ukończenia szkoły, dyplomów
  • wymagane oświadczenia wraz z podpisem
  • kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (jeśli jest wymagany na danym stanowisku) np. świadectw pracy, zaświadczeń o aktualnym zatrudnieniu, zaświadczeń z urzedu pracy o okresach pobierania zasiłku, zaświadczeń z urzędu pracy o okresach pobierania stypendium z tytułu odbywania stażu.

 

II etap – rozmowa kwalifikacyjna


Kandydatów spełniających wymagania formalne zapraszamy na spotkanie z Komisją ds. naboru. W trakcie spotkania następuje ocena oraz weryfikacja predyspozycji osobowościowych kandydata oraz przygotowania merytorycznego do pracy na danym stanowisku. W zależności od charakteru stanowiska stosowane mogą być dodatkowe narzędzia rekrutacyjne, jak testy kwalifikacyjne sprawdzające wiedzę merytoryczną, posiadane umiejętności oraz kwalifikacje niezbędne do prawidłowego wykonywania obowiązków na stanowisku pracy, na które aplikuje kandydat.
 

IV etap – złożenie oferty pracy


W wyniku rekrutacji zostaje wybrany kandydat, który jest rekomendowany przez Komisję ds. Naboru do zatrudnienia. Ostatecznę decyzję odnośnie wyniku naboru podejmuje Marszałek Województwa Łódzkiego, bądź osoba upoważniona (aktualnie Sekretarz Województwa Łódzkiego) i dopiero wówczas następuje złożenie ofery pracy wyłonionemu kandydatowi.

Pozostali kandydaci są powiadamiani o wyniku rozmowy w ustalonym podczas spotkania terminie.

 

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl

Napisz do nas
Kontakt

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź

Tel. 42 663 30 00


Szczegółowych informacji na temat ofert pracy udzielają:
Agnieszka Jakuszczonek, Aneta Opelt
Tel. 42 663 33 77
Aneta Krysiak
Tel. 42 663 32 28;
 
Szczegółowych informacji na temat staży i praktyk udziela:
Beata Radziłowska
Tel. 42 663 33 67