Baza kandydatów

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego przyjmuje aplikacje kandydatów wyłącznie jako odpowiedź na konkretne ogłoszenie o naborze. Jeśli jednak w danym momencie nie prowadzimy rekrutacji na żadne stanowisko lub żadne z ogłoszeń nie jest dla Ciebie wystarczająco interesujące istnieje możliwość złożenia swojego CV do Bazy Kandydatów prowadzonej przez Wydział ds Kadr. Jest to baza osób, które są zainteresowane pracą w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego na podstawie umowy o pracę w celu zastępstwa.

Zachęcamy do przekazywania swoich CV wraz z podaniem i wymaganymi oświadczeniami (pobierz wzór dokumentu) do prowadzonej przez Wydział ds. Kadr Bazy Kandydatów.

Serdecznie zapraszamy do składania dokumentów osobiście do Wydziału ds. Kadr (pokój 816, al. Piłsudskiego 8) lub za pośrednictwem poczty w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Baza Kandydatów”.

Składane przez Państwa oferty będą wykorzystywane w rekrutacji pracowników na zastępstwo w miarę występujących potrzeb zatrudnieniowych.