logo

Menu

Warsztaty Refleksyjne w Parzęczewie

24.01.2018
W dniu 23 stycznia 2018 roku w Parzęczewie odbyły się  Warsztaty Refleksyjne, w których uczestniczyli pracownicy Biura RLGD „Z Ikrą”, członkowie Zarządu, wnioskodawcy oraz przedstawiciele Instytucji Pośredniczącej – Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.  Moderatorem spotkania był dr Leszek Leśniak – pracownik naukowy Centrum Doradztwa Rolniczego w Krakowie.
Podczas Warsztatów  Refleksyjnych uczestnicy podsumowali miniony rok pod względem wdrażania LSR i działań RLGD - zgodnie z zapisami umowy ramowej z 23 maja 2016 roku, która nakłada obowiązek monitoringu i ewaluacji realizacji LSR. Wnioski wypracowane podczas warsztatów zostaną opracowane w formie raportu na temat m.in. realizacji finansowej rzeczowej LSR, jakości wybranych projektów, kryteriów wyboru projektów. Uczestnicy spotkania pozytywnie ocenili współpracę z RLGD Z „Ikrą”.

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl