logo

Menu

OGŁOSZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W SPRAWIE OBSŁUGI INTERESANTÓW

Kodeks Etyki

Kodeks etyki pracownika Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego został przyjęty Zarządzeniem Marszałka Województwa Łódzkiego. 
Celem Kodeksu Etyki pracownika urzędu jest:  

1) wyznaczenie wartości, zasad i standardów postępowania pracowników urzędu w związku z wykonywaniem przez nich zadań publicznych oraz niezwiązanych bezpośrednio z ich wykonywaniem, a mających wpływ na zaufanie do urzędu jako instytucji publicznej;

2) wspieranie pracowników urzędu w prawidłowym wypełnianiu wyznaczonych wartości, zasad i standardów;

3) informowanie opinii publicznej o wartościach, zasadach i standardach postępowania w urzędzie.

Pracownik urzędu kieruje się wartościami, zasadami i standardami określonymi w Kodeksie Etyki dążąc do realizacji misji i urzeczywistnienia wizji urzędu, określonych w Polityce jakości Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego

Kodeks Etyki pracownika Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego (Zarządzenie Nr 7/18 MWŁ z dnia 16 lutego 2018 roku)
Zarządzenie Nr 91/18 MWŁ z dnia 16 listopada 2018 roku zmieniające Zarządzenie Nr 7/18 w sprawie przyjęcia Kodeksu Etyki pracownika Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl