facebook

logo

Menu

Kodeks Etyki

Kodeks etyki został przyjęty 10 października 2013 r. Zarządzeniem Nr 67/13 Marszałka Województwa Łódzkiego. Celem Kodeksu Etyki pracownika Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego  jest:
1)   wyznaczenie wartości, zasad i standardów postępowania pracowników urzędu w związku z wykonywaniem przez nich zadań publicznych oraz niezwiązanych bezpośrednio z ich wykonywaniem, a mających wpływ na zaufanie do urzędu jako instytucji publicznej;
2)   wspieranie pracowników urzędu w prawidłowym wypełnianiu wyznaczonych wartości, zasad i standardów;
3)   informowanie opinii publicznej o wartościach, zasadach i standardach postępowania w urzędzie.
 
Pracownik urzędu kieruje się wartościami, zasadami i standardami określonymi w Kodeksie Etyki dążąc do realizacji misji i urzeczywistnienia wizji urzędu, określonych w Polityce jakości Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.


Kodeks Etyki pracownika Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego ( Zarządzenie Nr 67/13 MWŁ z dnia 10 października 2013 r. )

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl