logo

Menu

OGŁOSZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W SPRAWIE OBSŁUGI INTERESANTÓW

Nagrody jakościowe

Inwestor w Kapitał Ludzki

21 czerwca 2010 roku Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego został Laureatem Godła Programu Inwestor w Kapitał Ludzki. Godło przyznawane jest firmom oraz instytucjom, które gwarantują zatrudnienie w organizacji przykładającej wielką wagę do zapewnienia pracownikom możliwości rozwoju zawodowego. Certyfikat jest wyrazem uznania za wdrażanie najlepszych praktyk zarządzania ludźmi, za promowanie przyjaznej kultury organizacyjnej oraz rozwiązań służących podnoszeniu kwalifikacji pracowników. Program daje możliwość analizy polityki personalnej realizowanej przez organizację na tle wiarygodnych badań i wskaźników. Umożliwia również porównanie z innymi firmami w Polsce w zakresie działań w obszarze inwestycji w kapitał ludzki i pomaga w budowaniu wizerunku dobrego pracodawcy. Program Certyfikacyjny Inwestor w Kapitał Ludzki jest organizowany przez Fundację Obserwatorium Zarządzania, pod Honorowym Patronatem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Z badania wynika, że 81% pracowników jest zadowolonych z pracy w Urzędzie. Wysoko zostały ocenione między innymi obszary dotyczące rozwoju pracowników oraz dbałość o ich komfort psychiczny (stabilność zatrudnienia), a także znajomość norm i zasad etycznych obowiązujących w urzędzie. Nasz Urząd znajduje się wśród 20 % badanych organizacji o najwyższym przeciętnym budżecie szkoleniowym na pracownika.

 

www.inwestorwkapitalludzki.pl
 


 

 

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl