Menu

Zaproszenie na spotkanie organizowane przez NCBR

Szanowni Państwo,

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zaprasza na spotkanie dla przedsiębiorców oraz jednostek naukowych.
Spotkanie jest bezpłatne i odbędzie się już 17 czerwca 2019 r., w Sky HUB w Łodzi. Zaczynamy o 10:00.

Zapraszamy przedsiębiorców z regionu, którzy planują realizację prac badawczo-rozwojowych na spotkanie NCBR dla Firm. Spotkania składają się z dwóch części: informacyjnej i warsztatowej. W ich trakcie eksperci NCBR prezentują możliwości uzyskania dofinansowania na wprowadzenie nowatorskich rozwiązań lub udoskonalenie już istniejących technologii, produktów lub usług. Przedstawiane są zasady udziału i kryteria oceny w konkursach NCBR finansowanych z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Przedsiębiorcy mają również możliwość odbycia indywidualnych spotkań z ekspertami, w trakcie których mogą przeanalizować założenia swojego pomysłu i uzyskać porady dotyczące przygotowania projektu B+R.
Eksperci NCBR pokażą konkretne przykłady realizowanych, bądź wdrożonych innowacyjnych projektów dofinansowanych z POIR. Uczestnikiem spotkania będzie również beneficjent, który już realizuje projekt dofinansowany przez NCBR.
Na spotkaniu NCBR dla Firm – wsparcie przedsiębiorców z POIR każdy przedsiębiorca może dowiedzieć się, jak dobrze zaplanować projekt B+R, na co ma prawo przeznaczyć uzyskane z NCBR dofinansowanie, jak wdrażać rezultaty projektu czy poznać zasady uzyskiwania i rozliczania dofinansowania.

Aby wziąć udział w bezpłatnym spotkaniu wymagana jest rejestracja poprzez formularz on-line
https://www.ncbrdlafirm.pl/17-czerwca-lodz/#Rejestracja.
Liczba miejsc jest ograniczona! Decyduje kolejność zgłoszeń.
 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) jest agencją wykonawczą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Od ponad 10 lat Centrum łączy świat nauki i biznesu, tworząc odpowiednie warunki do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych. Poprzez współfinansowanie procesów B+R wspiera rodzimych przedsiębiorców, istotnie zmniejszając ich ryzyko biznesowe towarzyszące wdrażaniu  przełomowych projektów badawczych. Misją NCBR jest realizacja zadań służących społecznemu i gospodarczemu rozwojowi Polski oraz rozwiązywanie konkretnych cywilizacyjnych problemów jej mieszkańców. NCBR pełni funkcję Instytucji Pośredniczącej w programach operacyjnych: Inteligentny Rozwój oraz Wiedza Edukacja Rozwój. Realizuje także szereg programów krajowych i międzynarodowych, a także projekty związane z bezpieczeństwem i obronnością państwa.
Z rocznym budżetem na prace B+R rzędu miliarda euro NCBR jest obecnie największym w kraju i regionie ośrodkiem wspierania rozwoju nauki i gospodarki.
Więcej informacji na stronie ncbr.gov.pl

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl