Zaawansowane materiały budowlane

Budownictwo to jeden z ważniejszych elementów gospodarki krajowej. Właśnie ten sektor jest postrzegany, jako koło zamachowe gospodarki. Od niego zależy w znacznym stopniu stan przemysłu materiałów budowlanych, przemysłu metalowego, drzewnego, maszynowego, przetwórstwa tworzyw sztucznych i wielu innych. W miesiącach od wiosny do jesieni budownictwo odgrywa istotną rolę
w redukcji bezrobocia czasowego. Zapewnia zatrudnienie osobom o niższych kwalifikacjach zawodowych, utrzymując je w aktywności zawodowej i nie pozwalając na bezpowrotne wyeliminowanie z rynku pracy. Udział polskiego sektora budowlanego w PKB Polski wynosi około 6,5% (stan za 2009 r.). Wartość przychodów ze sprzedaży całego sektora budowlanego wyniosła w 2009 roku 79 971,6 mln PLN, podczas gdy w 3 pierwszych kwartałach 2010 roku 62 804,2 mln PLN (było to nieco więcej niż w porównywalnym okresie roku 2009, kiedy przychody ze sprzedaży kształtowały się na poziomie 62 803,1 mln PLN). Największa część przychodów sektora budowlanego (44,1%) pochodzi z segmentu budowy budynków, wyprzedzając w tym względzie segment budowy budynków inżynierii lądowej i wodnej (35,5%) oraz segment robót budowlanych specjalistycznych (20,4%). Co tyczy się zatrudnienia w branży budowlanej według danych z trzech pierwszych kwartałów 2010 r. w budownictwie zatrudnionych było 433 297 osób – 8,3% wszystkich zatrudnionych w Polsce pracowało w tej branży.
 
Tabela 34. Przychody ze sprzedaży budownictwa w 2009 – 2010 w mln PLN
  2009 I-IX 2010 I-IX 2009
budownictwo ogółem w tym: 79 971,6 62 804,2 62 803,1
- budowa budynków 35 247,5 28 082,3 28 345,5
- budowa budynków inżynierii lądowej i wodnej 28 362,7 21 120,2 21 374,7
- roboty budowlane i specjalistyczne 16 361,4 13 601,7 13 082,8
Źródło: Dane GUS
W świetle przedstawionych powyżej danych nie ma wątpliwości, że sektor budowlany stanowi istotne ogniwo gospodarki Polski a także innych gospodarek światowych. Nie mniej jednak, w ostatnich latach kryzys gospodarczy nie ominął także branży budowlanej. Znaczący spadek ilości zamówień, mniejsza ilość udzielanych kredytów hipotecznych czy też mniejsze inwestycje w budownictwo, spowodowały stagnację na rynku budowlanym. Obecnie rynek ten charakteryzuje się dużą konkurencją[1].
Jak pokazują ostatnie informacje Głównego Urzędu Statystycznego w kwietniu 2012 produkcja budowlano-montażowa była o 8,1 proc. wyższa niż przed rokiem. Natomiast sprzedaż robót
o charakterze remontowym zwiększyła się o 11,2 proc., a o charakterze inwestycyjnym wzrosła o 6,7 proc. Na podstawie tych danych można stwierdzić, że w branży budowlanej nie ma kryzysu. Problemem jest jednak trudna sytuacja finansowa większości firm budowlanych. W niedawno przeprowadzonych badaniach, aż 90% przedsiębiorców budowlanych wskazało, iż kontrahenci, którzy nie płacą faktur na czas są największą przeszkodą w prowadzeniu firmy. Jest to sytuacja nie występująca w żadnej innej branży w Polsce.[2] Przyczyną złego stanu sektora budowlanego, jest z jednej strony konkurencja cenowa, która stosowana była na polskim rynku budowlanym w czasie rozstrzygania przetargów na EURO 2012, a drugiej strony zakończenie inwestycji związanych
z przygotowaniami do EURO 2012, co wiąże się ze spadkiem liczby zamówień oraz uwolnieniem sporej ilości siły roboczej. Dodatkowo trudną sytuację w branży budowlanej nasila wzrost cen materiałów budowlanych (o ponad 40 proc.) cen materiałów budowlanych: stali, betonu, asfaltu[3].
 


[1]Regionalna Strategia Innowacji Województwa Łódzkiego RSI LORIS 2005-2013, Urząd Marszałkowski w Łodzi, Łódź 2004.
Serwis używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych.
Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Państwa potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.