Projekty zakończone


Lodzkie4business

Istotą projektu jest zwiększenie poziomu handlu zagranicznego regionalnych przedsiębiorstw zaliczanych do grupy MŚP poprzez rozwój systemu informacji gospodarczej oraz organizację przedsięwzięć ukierunkowanych na zwiększenie rangi gospodarczej regionu.

Cele:
 • zwiększenie poziomu handlu zagr. MŚP: pozyskanie nowych rynków zbytu, nawiązanie kontaktów i współpracy z partnerami zagr. oraz pozyskiwanie informacji nt. rynków zagranicznych
 • promocja atrakcyjności gosp. i inwestycyjnej WŁ ze szczególnym uwzględnieniem specjalizacji regionalnych
 • rozwój współpracy na linii biznes-biznes oraz biznes-nauka
 • podniesienie konkurencyjności MŚP poprzez zapewnienie dostępu do informacji gospodarczych i nowych technologii
 • promowanie WŁ, jako regionu innowacji (technologicznych, organizacyjnych, marketingowych, produktowych i procesowych)
 • rozwój narzędzi ułatwiających start do biznesu
Efektem projektu będzie wzrost liczby MŚP podejmujących się internacjonalizacji, a także zwiększenie międzynarodowej rangi gospodarczej WŁ i umacnianie jego wizerunku, jako miejsca atrakcyjnego dla przedsiębiorców i inwestorów zagr.
Okres realizacji projektu: 01.08.2016 – 31.03.2019
Wartość ogółem:3 519 491,00 PLN
Zapraszamy na stronę:www.l4b.lodzkie.pl
 
Promocja gospodarcza Województwa Łódzkiego poprzez organizację i udział w Europejskim Forum Gospodarczym, Międzynarodowym Kongresie Biogospodarki, Lodzkie Innovation Days, szkoleniach oraz stworzenie systemu komunikacji i doradztwa dla przedsiębiorców

Istotą projektu jest zwiększenie poziomu handlu zagranicznego regionalnych przedsiębiorstw zaliczanych do grupy MŚP poprzez rozwój systemu informacji gospodarczej oraz organizację przedsięwzięć ukierunkowanych na zwiększenie rangi gospodarczej regionu.

Cele:
 • zwiększenie poziomu handlu zagr. MŚP: pozyskanie nowych rynków zbytu, nawiązanie kontaktów i współpracy z partnerami zagr. oraz pozyskiwanie informacji nt. rynków zagranicznych
 • promocja atrakcyjności gosp. i inwestycyjnej WŁ ze szczególnym uwzględnieniem specjalizacji regionalnych (m.in. poprzez organizację Europejskiego Forum Gospodarczego, Międzynarodowego Kongresu Biogospodarki, Lodzie Innovation Days)
 • rozwój współpracy na linii biznes-biznes oraz biznes-nauka
 • podniesienie konkurencyjności MŚP poprzez zapewnienie dostępu do informacji gospodarczych i nowych technologii
 • promowanie WŁ jako regionu innowacji (technologicznych, organizacyjnych, marketingowych, produktowych i procesowych)
Efektem projektu będzie wzrost liczby MŚP podejmujących się internacjonalizacji, a także zwiększenie międzynarodowej rangi gospodarczej WŁ i umacnianie jego wizerunku jako miejsca atrakcyjnego dla przedsiębiorców i inwestorów zagr.
Okres realizacji projektu:01.01.2016 – 31.10.2018
Wydatki ogółem:4 983 500,00 PLN
 
„SHOES MADE in EU: The European Shoemaker” realizowany jest w ramach programu ERASMUS+ Kształcenie i szkolenia zawodowe, Akcja 2 Partnerstwa Strategiczne.

Ideą projektu jest wzmocnienie kształcenia zawodowego w sektorze obuwniczym, poprzez opracowanie nowego programu nauczania, zgodnego ze standardami Unii Europejskiej i ułatwiającego znalezienie zatrudnienia w branży. Projekt skierowany jest do osób zainteresowanych pracą w zawodzie obuwnika, przedsiębiorstw obuwniczych sektora MŚP, instytucji edukacyjnych oraz stowarzyszeń branżowych.

Główne cele do zrealizowania to:
 • zintegrowany podręcznik do nauki zawodu obuwnika, dostosowany do wymogów UE
 • szkolenie teoretyczne za pośrednictwem platformy e-learningowej
 • szkolenie praktyczne na stanowisku pracy
 • przewodniki dla przedsiębiorców, zainteresowanych podnoszeniem kwalifikacji swoich pracowników
Okres realizacji: 01.10.2015 – 31.10.2017
 
Łódzkie w Brukseli – promuje łódzki biznes

Cel:
Zwiększenie międzynarodowej rangi gospodarczej woj. łódzkiego poprzez budowanie sieci współpracy z podmiotami z innych regionów europejskich oraz stworzenie w Brukseli przestrzeni spotkań dla pionierów i innowatorów pochodzących z różnych branż i dziedzin.
Wartość projektu wynosi: 1 000 000,00 PLN
Serwis używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych.
Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Państwa potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.