Menu

Konsultacje społeczne – Polityki Sektorowe Województwa Łódzkiego

W związku z kończącymi się pracami nad projektem dotyczącym opracowania Polityk Sektorowych dla 6 kluczowych branż Województwa Łódzkiego serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych. Dzięki Państwa zaangażowaniu, wiedzy i doświadczeniu ostateczne wersje dokumentów Polityk Sektorowych będą stanowiły odzwierciedlenie rzeczywistych potrzeb oraz konkretnych celów i preferencji społecznych w regionie łódzkim. Polityki Sektorowe to swoiste plany operacyjne, zawierające wskazania dla wspierania poszczególnych branż kluczowych, a także miejsca, w których dookreślone zostaną specjalizacje, mogące powstawać w ramach poszczególnych branż. Cele, które będą zapisane w Politykach Sektorowych nie są zależne tylko od aktywności Samorządu Województwa Łódzkiego, ale od wszystkich podmiotów, które funkcjonują w województwie łódzkim, z przedsiębiorcami na czele.
            Wszystkich zainteresowanych pracą nad Politykami Sektorowymi  zapraszamy do udziału  konsultacjach społecznych.

UWAGI lub OPINIE do projektu prosimy zgłaszać poprzez wypełnienie  FORMULARZA UWAG
i przesłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  do dnia 28 października br.

Zachęcamy do zgłaszania propozycji, uwag i postulatów zwiększających jakość i użyteczność dokumentu.

Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa Łódzkiego LORIS 2030

            Jednym z głównych elementów, przyjętej do realizacji przez Sejmik Województwa Łódzkiego w 2013 r., Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Łódzkiego LORIS 2030, było wytypowanie branż kluczowych województwa: Nowoczesny Przemysł Włókienniczy i Mody (w tym wzornictwo); Medycyna, Farmacja, Kosmetyki; Energetyka (w tym Odnawialne Źródła Energii); Innowacyjne Rolnictwo i Przetwórstwo Rolno-Spożywcze; Zaawansowane Materiały Budowlane, Informatyka i Telekomunikacja.
Obok branż określone zostały również kluczowe grupy technologii, tj.: biotechnologia, mechatronika, nanotechnologia i materiały funkcjonalne, technologie komunikacyjne i  informatyczne. W punktach styku branż i technologii kluczowych (czyli wykorzystywanie technologii z jednej z grup kluczowych w ramach działalności zbieżnej z jedną z kluczowych branż) powstawać natomiast mają specjalizacje województwa łódzkiego. Specjalizacje to takie dziedziny, w których województwo łódzkie może osiągnąć przewagę konkurencyjną nad innymi regionami w kraju lub w Unii Europejskiej.
Mając na uwadze wysoką rangę jaką specjalizacjom regionalnym przydziela Komisja Europejska, m.in. poprzez dedykowanie osobnych strumieni środków w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych w perspektywie finansowej 2014-2020, Departament ds. Przedsiębiorczości Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego podjął się realizacji projektu dedykowanego wypracowaniu Polityk Sektorowych Województwa Łódzkiego.

W ramach prac przeprowadzone zostały:
  • Ankiety internetowe CATI na grupie 300 przedsiębiorców
  • Wywiady pogłębione (IDI) na grupie ok. 40 podmiotów (w tym min. 30 przedsiębiorców)
  • Kwestionariusze w ramach badania CAWI, dotyczace Krajowych Inteligaentnych Specjalizacji zrealizowane wśród jednostek naukowych i instytucji otoczenia bzinesu związanych z 4 technologiami
  • Seminaria warsztatowe, panele eksperckie oraz warsztaty strategiczne, w których udział wzięło ok. 400 ekspertów z poszczególnych środowisk gospodarczych.
  • Analizy potencjalnych projektów integrujących oraz rozwijających branże kluczowe
  • Dokonano analizy 459 klastrów krajowych i zagranicznych celem wybrania dobrych praktyk, które można będzie implementować w regionie łódzkim
  • W celu zaangażowania partnerów ze strony przedsiębiorców wykonano ponad 2500 rozmów telefonicznych oraz wysłano ponad 4000 zaproszeń   na wydarzenia związane z projektem.

Projekt realizowany „Opracowanie Polityk Sektorowych Województwa Łódzkiego w ramach środków pochodzących z Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2007-2013 przy współpracy z PwC Polska.
 

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl