facebook
Menu

Konkurs w ramach Programu na rzecz Zatrudnienia i Innowacji Społecznych (EaSI)

Szanowni Państwo,
15 maja 2017 roku upływa termin składania ofert do konkursu w ramach Programu na rzecz Zatrudnienia i Innowacji Społecznych (EaSI).
Głównym celem zaproszenia VP/2017/002 do składania wniosków są inicjatywy mające na celu wzmocnienie potencjału organizacji pracowników w związku ze wzmocnieniem dialogu społecznego.
Całkowity budżet przeznaczony na konkurs VP/2017/002 wynosi ponad 4,5 mln EUR.
Przewidziano udzielenie grantów z Komisji Europejskiej pokrywających 90 % całkowitych kosztów projektu.
Granty mają być w przedziałach 150 000 a 500 000 EUR.
10 % kosztów całkowitych musi być zapewnione przez aplikanta/ów.
Liderem projektu musi być organizacja reprezentująca PRACOWNIKÓW na poziomie unijnym/krajowym czy regionalnym (branżowym).
Jeśli oferta konkursowa nie jest przygotowywana przez organizację pracowniczą na poziomie unijnym to wymagane jest konsorcjum z udziałem podmiotów z innego kraju UE. Liderem konsorcjum musi być zawsze organizacja pracownicza.
Wszystkie szczegóły dot. ogłoszenia konkursowego w ramach Programu na rzecz Zatrudnienia i Innowacji Społecznych (EaSI) można znaleźć na stronie Programu:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=506&furtherCalls=yes
Zachęcamy do udziału w konkursie

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl