Menu

Centra Innowacji Biznesowej

Najbardziej istotną obecnie kwestią dla rozwoju regionu  jest zbudowanie przejrzystego i czytelnego systemu instytucjonalnego wspierającego rozwój innowacji, który zapewni właściwy przepływ informacji oraz niezbędne wsparcie doradcze dla właściwych podmiotów.
Temu celowi służyć ma realizacja zadania ”Stworzenie Systemu Komunikacji i Doradztwa dla Przedsiębiorstw poprzez Uruchomienie Centrów Innowacji Biznesowych” w ramach projektu Promocja gospodarcza Województwa Łódzkiego poprzez organizację i udział w Europejskim Forum Gospodarczym, Międzynarodowym Kongresie Biogospodarki, Lodzkie Innovation Days, szkoleniach oraz stworzenie systemu komunikacji i doradztwa dla przedsiębiorców”, współfinansowanego ze środków pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa II. INNOWACYJNA I KONKURENCYJNA GOSPODARKA, II.2 INTERNACJONALIZACJA PRZEDSIĘBIORSTW, II.2.2 PROMOCJA GOSPODARCZA REGIONU.
Od 1 listopada 2016 działają na terenie województwa łódzkiego Centra Innowacji Biznesowej w następujących lokalizacjach:
Zgierz: w tym powiat: zgierski, brzeziński
Bełchatów: bełchatowski, piotrkowski, łaski
Sieradz: sieradzki, wieruszowski, wieluński
Radomsko: radomszczański,  pajęczański, opoczyński
Zduńska Wola: zduńskowolski, łęczycki, poddębicki
Łódź: pabianicki, tomaszowski, m. Łódź, łódzki wschodni
Kutno:kutnowski, łowicki, skierniewicki, rawski
W każdym z Centrów działa po dwóch Doradców Biznesu, których zadaniem jest  pełnienie roli przewodników po wielu projektach, programach, konkursach czy też innych działaniach istotnych z punktu widzenia profilu przedsiębiorstwa.
Doradcy Biznesowi wspierają w zakresie zmian i rozwoju firmy m.in. poprzez:

źródeł finansowania działań rozwojowych dla przedsiębiorców
Ofertę uczelni i instytutów naukowych w regionie
Informacje o klastrach i ofercie instytucji otoczenia biznesu
Informacje o szkoleniach, warsztatach dla przedsiębiorców, zajęciach podwyższających ich kompetencje
Informacje o targach, kongresach, misjach, wydarzeniach krajowych i zagranicznych
Inne potrzebne rozwojowi przedsiębiorczości.Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl