Aktualności Biznes

czwartek, 9 stycznia 2020
W ramach programu akceleracyjnego „Kuźnia Pomysłów”, realizowanego w przestrzeni SkyHUB, będącej elementem projektu „Lodzkie4busines+”, współfinansowanego ze środków pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, zapraszamy do współpracy ekspertów gotowych zaangażować się w budowanie ekostystemu startupowego w regionie łódzkim oraz mentorów wspierających firmy w procesie internacjonalizacji.…
środa, 18 grudnia 2019
We wtorek 17 grudnia 2019 odbyło się ostatnie z cyklu spotkań regionalnych interesariuszy, zaplanowane w ramach projektu SME ORGANICS – Wzmacnianie konkurencyjności sektora MŚP i zrównoważony rozwój w sektorze produkcji ekologicznej: Ekologiczne MŚP, współfinansowanego z programu Interreg Europe. Spotkanie otworzył Andrzej Górczyński – Członek Zarządu Województwa Łódzkiego. Przedstawiciele podmiotów związanych…
wtorek, 17 grudnia 2019
W dniach 19-20 listopada 2019 r. w Lizbonie odbyło się trzecie spotkanie tematyczne w ramach projektu Inno Provement „Ulepszenie instrumentów polityki dedykowanej rozwojowi systemu innowacji MŚP poprzez wdrożenie rozwiązań Przemysłu 4.0”. Spotkanie w Portugalii poświęcone było inicjatywom publicznym na rzecz transformacji cyfrowej firm, zgodnie z wymogami czwartej rewolucji przemysłowej. Inicjatywy…
piątek, 6 grudnia 2019
Dobiega końca realizacja międzynarodowego projektu SME ORGANICS – Wzmacnianie konkurencyjności sektora MŚP i zrównoważony rozwój w sektorze produkcji ekologicznej: Ekologiczne MŚP, realizowanego w ramach programu Interreg Europe, którego jednym z partnerów jest Województwo Łódzkie. 2 grudnia odbyła się w Brukseli konferencja podsumowująca działania projektowe, w której wzięli udział przedstawiciele wszystkich…
poniedziałek, 2 grudnia 2019
Serdecznie zapraszamy Państwa do wspólnego udziałuw świątecznej edycji Targów KIERMASH, w dniach 14-15 grudnia 2019 r., w Hotelu Forum w Krakowie.   UZASADNIENIE:   Zgodnie z zapisami Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Łódzkiego LORIS 2030 konieczne jest zapewnienie narzędzi mających na celu aktywizację wewnętrznej i zewnętrznej promocji regionu. Udział w…
piątek, 22 listopada 2019
Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych tematyką pozyskiwania dotacji unijnych, 5 grudnia do Filharmonii Łódzkiej. Podsumujemy perspektywę finansową UE 2014-2020 oraz przedstawimy tajemnicę nowego okresu programowania. Oprócz tego porozmawiamy o tym, jak pozyskać pieniądze z Programu Regionalnego Województwa Łódzkiego na badania i rozwój. Podczas seminarium planujemy prelekcję Agnieszki Więdłochy - ambasadorki marki…