Menu

Jak przekazać 1%?

Wspierajmy lokalne organizacje. Jak to zrobić?
 1. Pobierz broszurę z wykazem organizacji z Łódzkiego uprawnionych do pozyskiwania 1%.  Aby trafić na listę, organizacja musi złożyć sprawozdanie finansowe i merytoryczne do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Wszystkie sprawozdania możesz przeczytać na stronie Ministerstwa
   
 2. Wybierz organizację działającą na terenie województwa łódzkiego, którą chcesz wesprzeć.Możesz kierować się patriotyzmem lokalnym (organizacje są podzielone na powiaty), swoimi zainteresowaniami czy dobrą opinią o organizacji. Wiele organizacji deklaruje na co przeznaczy środki z 1%, zobacz, czy ten cel jest Ci bliski.
   
 3. Podaj numer KRS organizacjiw rocznym zeznaniu podatkowym (PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-28, PIT-38) Deklarację podatkową możesz wypełnić online lub w tradycyjnej wersji papierowej. W rubryce "Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego OPP" wpisz nazwę i numer pod jakim widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym wybrana przez Ciebie organizacja. Wpisz także kwotę, którą chcesz przekazać - nie może ona przekraczać 1% należnego podatku, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół. Na jednym formularzu PIT możesz przekazać odpis 1% tylko dla jednej organizacji. Podatnicy, którzy zdecydowali się na rozliczenie podatku przez pracodawcę nie mają możliwości przekazania 1%.

  PIT

  Przejdź do listy OPP

Jeśli masz wątpliwości, zapytaj pracownika urzędu jak to zrobić.

4. Przelej należny podatek(jeśli masz dopłatę). 1% tego podatku urząd skarbowy sam przeleje na konto wybranej przez Ciebie organizacji.

5. Zobacz, jak 1% pracuje. Zapytaj organizację, którą wsparłeś, jak wykorzystuje 1%, skorzystaj z jej oferty.
Każde zeznanie podatkowe można skorygować, także zmieniając organizację, na którą chce się przekazać 1% swojego podatku. Jeśli już złożyłeś zeznanie nie wskazując żadnej organizacji, lub wskażesz OPP ale zmienisz zdanie, możesz skorygować zeznanie podatkowe.
W województwie łódzkim w tym roku do skorzystania ze wsparcia w ramach mechanizmu 1% uprawnionych jest 448   organizacji. Przekazując 1% podatku lokalnym organizacjom sprawimy, że te pieniądze w dużej części będą wspierać nasze inicjatywy a tym samym przyczyniać się do rozwoju naszego regionu.

1% podatku dochodowego mogą przekazać organizacjom:
 1. podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych (w tym m.in. podatnicy uzyskujący dochody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych),
 2. podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,
 3. podatnicy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą i korzystający z liniowej, 19-procentowej stawki podatku,
 4. emeryci i renciści mogą przekazać 1 % podatku na dwa sposoby: samodzielnie wypełniając PIT-37 na podstawie PIT-u otrzymanego z ZUS, wypełniając specjalny pit - PIT-OP, który pozwala im na wskazanie organizacji pożytku, bez konieczności samodzielnego rozliczenia z urzędem skarbowym.
 

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl