Menu

OGŁOSZENIE SEKRETARZA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W SPRAWIE OBSŁUGI INTERESANTÓW

Jak przekazać 1%?

Wspierajmy lokalne organizacje. Jak to zrobić?
 1. Pobierz broszurę z wykazem organizacji z Łódzkiego uprawnionych do pozyskiwania 1%.  Aby trafić na listę, organizacja musi złożyć sprawozdanie finansowe i merytoryczne do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Wszystkie sprawozdania możesz przeczytać na stronie Narodowego Instytutu Wolności.
   
 2. Wybierz organizację działającą na terenie województwa łódzkiego, którą chcesz wesprzeć. Możesz kierować się patriotyzmem lokalnym (organizacje są podzielone na powiaty), swoimi zainteresowaniami czy dobrą opinią o organizacji. Wiele organizacji deklaruje na co przeznaczy środki z 1%, zobacz, czy ten cel jest Ci bliski.
   
 3. Podaj numer KRS organizacji w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-28, PIT-38).
  Od 15 lutego 2019 r. Ministerstwo Finansów wprowadzi nową usługę „Twój e-PIT”. „Twój e-PIT” to zeznanie podatkowe PIT-37 lub/i PIT-38, które będzie wypełnione (na podstawie danych posiadanych przez urząd i przekazanych przez podatników np. dane OPP, któremu przekazano 1% w roku poprzednim) i udostępnione przez urząd skarbowy bez konieczności składania wniosku.
  Podatnicy mogą poprzez stronę „Twój e-PIT”:
  - zweryfikować i zaakceptować bez zmian swoje zeznanie podatkowe,
  - uzupełnić o dane, których nie posiada urząd skarbowy (np. ulgi i odliczenia),
  - poprawić np. zmienić organizację pożytku publicznego, której chcesz przekazać 1% podatku,
  -  „Twój e-PIT” można również odrzucić i rozliczyć się z Urzędem Skarbowym samodzielnie wypełniając zeznanie online lub w tradycyjnej wersji papierowej.
  PAMIETAJ!
  Usługa Twój e-PIT automatycznie wskazuje tę OPP, która w ubiegłym roku otrzymała od Ciebie 1% podatku. Wskazuje też cel szczegółowy i automatycznie zaznacza zgodę na przekazanie wybranej OPP informacji o 1%, według informacji z ubiegłego roku. Twój e-PIT wylicza kwotę 1% podatku na podstawie aktualnych danych.
  SPRAWDŹ czy OPP, której w ubiegłym roku przekazałeś 1% nadal jest uprawniona do pozyskiwania 1%!
  Jak przekazać 1% podatku:
  a.       Rozliczając się za pośrednictwem usługi „Twój e-PIT”:
    Jeśli robisz to po raz pierwszy:
  - wybierz z listy numer KRS tej OPP, której chcesz przekazać 1% podatku
  - wskaż cel szczegółowy (jeśli chcesz)
  - zaznacz zgodę (jeśli chcesz) na przekazanie OPP informacji o 1% podatku
    Jeśli chcesz zmienić OPP:
  - wybierz opcję „Zmieniam organizację”
  - wybierz z wykazu OPP numer KRS organizacji, której chcesz przekazać 1% 
  - wskaż cel szczegółowy (jeśli chcesz)
  - zatwierdź tę zmianę
    Jeśli chcesz zmienić tylko cel szczegółowy:
  - wybierz opcję „Zmieniam organizację”
  - nie zmieniając numeru KRS, edytuj informację o celu szczegółowym
  - zatwierdź tę zmianę
  Zaakceptuj i wyślij zeznanie.
  Więcej informacji jak przekazać 1% podatku w usłudze „Twój e-PIT”znajduje się tutaj .
  b.       Rozliczając się samodzielnie papierową lub online:
  W rubryce "Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego OPP" wpisz numer pod jakim widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym wybrana przez Ciebie organizacja. Wpisz także kwotę, którą chcesz przekazać - nie może ona przekraczać 1% należnego podatku, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół. Na jednym formularzu PIT możesz przekazać odpis 1% tylko dla jednej organizacji. Podatnicy, którzy zdecydowali się na rozliczenie podatku przez pracodawcę nie mają możliwości przekazania 1%.
   

  PIT

  Przejdź do listy OPP - tabela aktualna na dzień 14 marca 2019 roku.

Jeśli masz wątpliwości, zapytaj pracownika urzędu jak to zrobić.

4. Przelej należny podatek (jeśli masz dopłatę). 1% tego podatku urząd skarbowy sam przeleje na konto wybranej przez Ciebie organizacji.

5. Zobacz, jak 1% pracuje. Zapytaj organizację, którą wsparłeś, jak wykorzystuje 1%, skorzystaj z jej oferty.
Każde zeznanie podatkowe można skorygować, także zmieniając organizację, na którą chce się przekazać 1% swojego podatku. Jeśli już złożyłeś zeznanie nie wskazując żadnej organizacji, lub wskażesz OPP ale zmienisz zdanie, możesz skorygować zeznanie podatkowe.

W województwie łódzkim w tym roku do skorzystania ze wsparcia w ramach mechanizmu 1% uprawnionych jest 453 organizacje. Przekazując 1% podatku lokalnym organizacjom sprawimy, że te pieniądze w dużej części będą wspierać nasze inicjatywy a tym samym przyczyniać się do rozwoju naszego regionu.

1% podatku dochodowego mogą przekazać organizacjom:
 1. podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych (w tym m.in. podatnicy uzyskujący dochody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych),
 2. podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,
 3. podatnicy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą i korzystający z liniowej, 19-procentowej stawki podatku,
 4. emeryci i renciści mogą przekazać 1 % podatku na dwa sposoby:
  a. samodzielnie wypełniając PIT-37 na podstawie PIT-u otrzymanego z ZUS,
  b. wypełniając i przekazując do właściwego Urzędu Skarbowego specjalny  PIT-OP , bez konieczności samodzielnego rozliczenia z urzędem skarbowym.
 

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl