facebook
Menu

Aktualności PROW

Podsumowanie zakończonego naboru z zakresu targowisk w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

01-08-2017

W związku z upłynięciem terminu składania wniosków o przyznanie pomocy dla operacji typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” informujemy, że do dnia dzisiejszego...

Czytaj więcej

Nowa Złota Grusza !

27-07-2017

Zapraszamy do udziału w zupełnie nowej odsłonie wojewódzkiego konkursu na najlepsze gospodarstwo agroturystyczne „Złota Grusza”. Szukamy najlepszych gospodarstw prowadzących agroturystykę w regionie, chcemy popularyzować wypoczynek na wsi i zwrócić uwagę turystów...

Czytaj więcej

Informacja dotycząca współfinansowania przez WFOŚiGW w Łodzi projektów inwestycyjnych w zakresie uzupełnienia krajowego wkładu własnego dla zadań z zakresu gospodarki wodno – ściekowej, realizowanych w ramach działania ,,Podstawowe usługi i odnowa ws

03-07-2017

W związku z rozstrzygniętym naborem oraz opublikowaniem zaktualizowanej listy zawierającej informacje o kolejności przysługiwania pomocy operacjom złożonym w ramach gospodarki wodno – ściekowej, informujemy o możliwości sfinansowania krajowego wkładu własnego...

Czytaj więcej

Konkurs "Polska wieś - dziedzictwio i przyszłość"

30-06-2017

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa we współpracy z Wydawnictwem Naukowym Scholar ogłosiła IX edycję konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”. Patronat honorowy nad konkursem objął Polski Komitet ds...

Czytaj więcej

Aktualizacja listy zawierającej informację o kolejności przysługiwania pomocy w pierwszym naborze wniosków o przyznanie pomocy dla operacji typu „Gospodarka wodno – ściekowa” w ramach PROW 2014-2020

27-06-2017

W dniu 27 czerwca 2017 r. Zarząd Województwa Łódzkiego zaktualizował listę zawierającą informację o kolejności przysługiwania pomocy operacjom złożonym w ramach gospodarki wodno - ściekowej. Rozstrzygnięty nabór, który trwał w...

Czytaj więcej

Zmiana formularza umowy z partnerem KSOW na realizację operacji

27-06-2017

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi uprzejmie informuje, że zmienił się formularz umowy zawieranej z partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW) na realizację operacji w ramach Planu Działania KSOW na lata...

Czytaj więcej

Oznaczenie operacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

14-06-2017

Przypominamy o obowiązku oznaczenia miejsca realizacji operacji przez Beneficjentów zgodnie z obowiązującą Księgą wizualizacji znaku Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 opublikowaną na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju...

Czytaj więcej

Być mądrym przed szkodą

13-06-2017

Co roku Wojewódzka Komisja do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie przy Okręgowym Inspektorze Pracy w Łodzi apeluje o to samo: aby zadbać o bezpieczeństwo dzieci podczas nasilonych prac...

Czytaj więcej

Rozstrzygnięcie konkursu nr 1/2017 dla Partnerów KSOW

07-06-2017

W związku z zakończeniem oceny wniosków złożonych w konkursie nr 1/2017 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na wybór operacji, które będą realizowane w 2017 r. w ramach dwuletniego planu...

Czytaj więcej

Zapraszamy do lektury kwartalnika

02-05-2017

Nowy numer kwartalnika „Wprowadzamy zmiany” poświęca wiele miejsca Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich i zmianom, jakie przyniósł ten rok partnerom sieci. Przyjęte procedury i zasady nakładają na podmioty współpracujące z siecią...

Czytaj więcej

Konsultacje dotyczące zasad ubiegania się o pomoc i wypełniania wniosku o przyznanie pomocy dla targowisk

19-04-2017

W związku z ogłoszonym przez Zarząd Województwa Łódzkiego naborem wniosków o przyznanie pomocy dla operacji typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” zapraszamy potencjalnych...

Czytaj więcej

Wydłużony termin zgłoszeń do Dni Otwartych Funduszy Europejskich

14-04-2017

Jeśli jeszcze nie zgłosiłeś swojego projektu do Dni Otwartych Funduszy Europejskich mamy dla Ciebie dobrą wiadomość. Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 24 kwietnia 2017 roku. Jednocześnie informujemy, że spośród wszystkich zgłoszonych...

Czytaj więcej

 
"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Materiał opracowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl