Menu

Aktualności PROW

Źródło danych nt. stanu jednolitych części wód powierzchniowych stanowiącego kryterium oceny operacji z zakresu gospodarki wodno-ściekowej PROW 2014-2020

25-10-2016

Krajowy Zarząd Gospodarowania Wodami opublikował na swojej stronie internetowej zaktualizowany Program wodno-środowiskowy kraju, który zawiera wykaz jednolitych części wód powierzchniowych z podziałem administracyjnym kraju. Udostępniona baza danych umożliwia weryfikację kryterium...

Czytaj więcej

Mały biznes, duża rzecz

24-10-2016

Mieszkanki małych miejscowości i wsi maja szansę na własny biznes często nie zdając sobie z tego sprawy. Obszary wiejskie to nie tylko rolnictwo, ale też szeroki wachlarz możliwości utworzenia małego...

Czytaj więcej

Informacje dotyczące przyłączy wodociągowych oraz kanalizacyjnych w ramach operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa”

18-10-2016

Informujemy, iż Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi określiło zasady kwalifikowalności kosztów wykonania przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych dla operacji z zakresu gospodarki wodno-ściekowej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata...

Czytaj więcej

Nowa wersja instrukcji wypełniania wniosków o przyznanie pomocy dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa”

11-10-2016

Informujemy, iż w dniu 11 października 2016 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekazała zmienioną instrukcję wypełniania wniosku o przyznanie pomocy dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach PROW na...

Czytaj więcej

Szkolenie na temat rolnictwa ekologicznego. Nabór zgłoszeń.

10-10-2016

W dniu 25 października 2016 r. Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich we współpracy z Izbą Rolniczą Województwa Łódzkiego organizuje szkolenie pn.: "Rolnictwo ekologiczne w województwie łódzkim - perspektywy rozwoju"...

Czytaj więcej

Małe obszary – duże zmiany

10-10-2016

Małe obszary – duże zmiany   W dniach 6-7 października b.r. odbyło się w województwie łódzkim kolejne ze spotkań naukowców zajmujących się problematyką rozwoju i kształtowania obszarów wiejskich. W wyniku tegorocznej współpracy...

Czytaj więcej

Nabór wniosków o przyznanie pomocy na realizację operacji typu "Gospodarka wodno - ściekowa" objętych PROW 2014-2020

10-10-2016

Zarząd Województwa Łódzkiego ustalił termin i miejsce składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Gospodarka wodno - ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową...

Czytaj więcej

Zapraszamy do lektury kwartalnika

03-10-2016

Najnowszy, drugi numer  kwartalnika „Wprowadzamy zmiany” zdominowany został tematem dróg, których budowa bądź modernizacja będzie możliwa dzięki środkom Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Informacje dotyczące naboru wniosków, kwestie ich oceny, lista wnioskodawców...

Czytaj więcej

Szkolenie z zakresu ochrony różnorodności biologicznej na terenach rolniczych i instrumentów wsparcia

29-09-2016

Informujemy, że dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w ramach projektu „Bioróżnorodność – bogactwo wsi”, uruchomione zostanie bezpłatne szkolenie e-learningowe „Ochrona różnorodności biologicznej na terenach rolniczych i...

Czytaj więcej

Lista operacji w ramach "Scalania gruntów" zatwierdzona

29-09-2016

 Zarząd Województwa Łódzkiego podjął w dniu 28 września 2016  roku uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy operacji zakwalifikowanych do współfinansowania w pierwszym naborze wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Scalanie...

Czytaj więcej

Zakończono cykl szkoleń dla Lokalnych Grup Działania

27-09-2016

W dniu 23 września 2016 r. w Parzęczewie oraz w dniu 26 września w Ujeździe odbyły się kolejne szkolenia dla Lokalnych Grup Działania w zakresie zasad poprawnego wypełniania biznesplanów na...

Czytaj więcej
Powrót na górę

 
"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Materiał opracowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl