logo

Menu

Województwo Łódzkie

Województwo Łódzkie

 

Przez Województwo należy rozumieć regionalną wspólnotę samorządową oraz odpowiednie terytorium.

Województwo posiada osobowość prawną.

Samorząd województwa łódzkiego wykonuje określone ustawami i innymi aktami prawnymi zadania publiczne o charakterze wojewódzkim, niezastrzeżone na rzecz organów administracji rządowej. Do zadań tych należy:

 • określenie strategii rozwoju województwa,
 • prowadzenie polityki rozwoju województwa,
 • wykonywanie zadań w zakresie:
  • edukacji publicznej, w tym szkolnictwa wyższego,
  • promocji i ochrony zdrowia,
  • kultury i ochrony jej dóbr,
  • pomocy społecznej,
  • polityki prorodzinnej,
  • modernizacji terenów wiejskich,
  • zagospodarowania przestrzennego,
  • ochrony środowiska,
  • gospodarki wodnej, w tym ochrony przeciwpowodziowej, a w szczególności wyposażenia i utrzymania wojewódzkich magazynów przeciwpowodziowych,
  • transportu zbiorowego i dróg publicznych,
  • kultury fizycznej i turystyki,
  • ochrony praw konsumentów,
  • obronności,
  • bezpieczeństwa publicznego,
  • przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji lokalnego rynku pracy.
 • świadczenie usług publicznych o zasięgu wojewódzkim w tym:
  • prowadzenie samorządowych wojewódzkich instytucji kultury i bibliotek publicznych oraz wojewódzkich instytucji kultury fizycznej,
  • prowadzenie niektórych placówek oświatowo-wychowawczych oraz zakładów kształcenia i doskonalenia nauczycieli,
  • inicjowanie tworzenia wyższych szkół zawodowych,
  • prowadzenie samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej o zasięgu wojewódzkim,
  • prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego województwa i wykonywanie innych zadań z zakresu geodezji i kartografii,
  • gospodarowanie nieruchomościami z zasobu województwa,
  • zarządzanie siecią dróg wojewódzkich;

Samorząd województwa łódzkiego działa poprzez swoje organy.


Organami samorządu województwa łódzkiego są:

1. Sejmik Województwa Łódzkiego jako organ stanowiący i kontrolny,
2. Zarząd Województwa Łódzkiego jako organ wykonawczy.

Powrót na góręUWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Polityka dotycząca cookies i podobnych technologii

2013-03-22

UWAGA! Serwisy Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi używją cookies i podobnych technologii (brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza akceptację zastosowania tych narzędzi.

Zmiana ustawienia cookies w najbardziej popularnych wyszukiwarkach:

 

Google Chrome

 

Trzeba kliknąć na menu (w prawym górnym rogu), zakładka Ustawienia > Pokaż ustawienia zaawansowane. W sekcji „Prywatność” trzeba kliknąć przycisk Ustawienia treści. W sekcji „Pliki cookie” można zmienić następujące ustawienia plików cookies:

 

Internet Explorer 6.0 i 7.0

 

Z menu przeglądarki (prawy górny róg): Narzędzia > Opcje Internetowe > Prywatność, przycisk Witryny. Suwakiem ustawiamy poziom, zmianę zatwierdzamy przyciskiem OK.

 

Mozilla Firefox

 

Z menu przeglądarki: Narzędzia > Opcje > Prywatność. Uaktywnić pole Program Firefox: „będzie używał ustawień użytkownika”.

O ciasteczkach (cookies) decyduje zaznaczenie – bądź nie – pozycji Akceptuj ciasteczka.

 

Opera

 

Z menu przeglądarki: Narzędzie > Preferencje > Zaawansowane.

O ciasteczkach decyduje zaznaczenie – bądź nie – pozycji Ciasteczka.

 

Safari

 

W menu rozwijanym Safari trzeba wybrać Preferencje i kliknąć ikonę Bezpieczeństwo. Następnie wybrać poziom bezpieczeństwa w obszarze "Akceptuj pliki cookie".