facebook
Menu

Stypendia i nagrody

W dniu 22 grudnia 2015 r. Uchwałami Sejmiku Województwa Łódzkiego zostały zmienione regulaminy przyznawania nagród dla zawodników i ich trenerów.
Zmiany dotyczą wyników sportowych, które predysponują do otrzymania nagrody:
- w przypadku Mistrzostw Polski Seniorów nagradzane będą jedynie wyniki osiągane  w dyscyplinach objętych programem Igrzysk Olimpijskich, Igrzysk Paraolimpijskich lub Igrzysk Olimpijskich Głuchych
- w przypadku Mistrzostw Polski w kategoriach młodzieżowych i juniorskich nagradzane będą tylko wyniki z zawodów objętych punktacją Systemu Sportu Młodzieżowego prowadzonego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.
Nowe regulaminy w sposób precyzyjny określają również co musi zawierać potwierdzenie wyniku sportowego wystawiane przez właściwy polski lub okręgowy związek sportowy.
Termin składania wniosków nie ulega zmianie. Wnioski należy składać do 31 stycznia roku następującego po roku kalendarzowym, w którym uzyskany został wynik sportowy uprawniający do otrzymania nagrody.

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl