Lista produktów tradycyjnych Województwa Łódzkiego

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego poniżej prezentuje produkty, które zostały wpisane na Listę produktów Tradycyjnych.
Według staniu na dzień 30.01.2023 roku  na Listę Produktów Tradycyjnych wpisane są 154 produkty tradycyjne z województwa łódzkiego, w kategoriach:

 

Kategoria - produkty mleczne (8)

 

Kategoria - produkty mięsne (40)

 

Kategoria - warzywa i owoce (20)

 

Kategoria - miody (5)

 

Kategoria - oleje i tłuszcze (3)

 

Kategoria - gotowe dania i potrawy (25)

 

Kategoria - napoje (20)

 

Kategoria - wyroby piekarnicze i cukiernicze (31)

 

Kategoria - produkty rybołówstwa (2)