facebook
DOŁĄCZ DO NASZEGO NEWSLETTERA I BĄDŹ NA BIEŻĄCO
g -

logo

Menu

Zezwolenia/ewidencje/rejestry

Wpis do ewidencji psychologów transportu

Zezwolenia na hurtowy obrót napojami alkoholowymi o zawartości alkoholu do 18%

Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców o czasowym okresie przechowywania

Rejestr Grup Producentów Rolnych Województwa Łódzkiego

Rejestr wstępnie uznanych grup producentów owoców i warzyw oraz uznanych organizacji producentów i ich zrzeszeń

Rejestr pracowni psychologicznych

Wpis do rejestru podmiotów prowadzących kursy z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych

Udostępnianie materiałów państwowego, wojedówdzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego z terenu Województwa Łódzkiego

Udzielanie koncesji w zakresie poszukiwania lub rozpoznawania złóż oraz wydobywania kopalin podstawowych i pospolitych z tych złóż oraz ich zmiany

Zezwolenia na przeprowadzenie zawodów sportowych, rajdów, wyścigów, zgromadzeń i innych imprez, które powodują utrudnienia w ruchu lub wymagają korzystania z drogi wojewódzkiej w sposób szczególny.

Wpis do rejestru przedsiębiorców produkujących tablice rejestracyjne i wydawanie zaświadczeń o dokonaniu wpisu do rejestru

Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną

Wpis do ewidencji psychologów uprawnionych do wykonywania badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu

Ewidencja egzaminatorów Województwa Łódzkiego posiadających uprawnienia do przeprowadzania egzaminów na prawo jazdy lub pozwolenia na kierowanie tramwajem.

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl