facebook
DOŁĄCZ DO NASZEGO NEWSLETTERA I BĄDŹ NA BIEŻĄCO
g -

logo

Menu

Zbiórki publiczne

Zgodnie ze swoimi kompetencjami Marszałek Województwa wydaje zezwolenia na organizowanie i przeprowadzanie zbiórek publicznych. Szczegółowe zasady regulują następujące akty prawne:

 • Ustawa z dnia 15 marca 1933 roku o zbiórkach publicznych (Dz.U. z 1933 r. , Nr 22, poz. 162)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 listopada 2003 roku w sprawie sposobu przeprowadzania zbiórek publicznych oraz zakresu kontroli nad tymi zbiórkami (Dz.U. z 2003 r., Nr 199., poz. 1947)

Pozwoleń na przeprowadzenie zbiórki publicznej udzielają, w drodze decyzji administracyjnej:

 • wójt, burmistrz (prezydent miasta) - jeżeli zbiórka ma być przeprowadzona na obszarze gminy lub jego części,
 • starosta - jeżeli zbiórka ma być przeprowadzona na obszarze powiatu lub jego części obejmującej więcej niż jedną gminę,
 • marszałek województwa - jeżeli zbiórka ma być przeprowadzona na obszarze województwa lub jego części obejmującej więcej niż jeden powiat,
 • minister właściwy do spraw wewnętrznych - jeżeli zbiórka ma być przeprowadzona na obszarze obejmującym więcej niż jedno województwo.

Pozwolenie na zbiórkę publiczną może być udzielone jedynie stowarzyszeniom i organizacjom, posiadającym osobowość prawną, albo komitetom, organizowanym dla przeprowadzenia określonego celu. Cel zbiórki winien być zgodny ze statutem stowarzyszenia lub organizacji, bądź z aktem organizacyjnym komitetu.

Wynik zbiórki i sposób zużytkowania zebranych ofiar powinien być podany do wiadomości organu, który udzielił pozwolenia, oraz ogłoszony w terminie 1 miesiąca w prasie, w rozumieniu przepisów Prawa prasowego, o zasięgu obejmującym co najmniej obszar, na którym zbiórka została przeprowadzona. Zbiórka publiczna ofiar w gotówce może być przeprowadzona w formie:

 • dobrowolnych wpłat na konto, założone osobno dla każdej zbiórki publicznej przez przeprowadzającego zbiórkę publiczną;
 • zbierania ofiar do puszek kwestarskich oraz skarbon stacjonarnych, umieszczanych w obiektach, za zgodą ich właścicieli lub użytkowników;
 • sprzedaży cegiełek wartościowych;
 • sprzedaży przedmiotów.

Zbieranie ofiar w naturze może być dozwolone tylko w przypadku, gdy wszystkie dary będą mogły być w niezmienionej postaci zużyte na cel określony w pozwoleniu.

Ubiegający się o udzielenie pozwolenia na przeprowadzenie zbiórki publicznej przedstawia organowi plan przeprowadzenia zbiórki publicznej, który określa:

 • cel, na który mają być przeznaczone ofiary pochodzące ze zbiórki publicznej;
 • formy przeprowadzenia zbiórki publicznej;
 • termin rozpoczęcia i zakończenia zbiórki publicznej;
 • obszar, na którym zbiórka publiczna ma być prowadzona;
 • sposób informowania o prowadzonej zbiórce publicznej;
 • liczbę osób, które mają brać udział w zbiórce publicznej;
 • przewidywane koszty przeprowadzenia zbiórki publicznej, w tym rodzaj i wysokość poszczególnych wydatków.

Lista obecnie obowiązujących zezwoleń na organizowanie i przeprowadzanie zbiórek publicznych wydanych przez Marszałka Województwa Łódzkiego

Osoba do kontaktu:

Pani Karolina Szatkowska, tel.: (42) 291-98-79, fax: (42) 291-98-91, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl