DOŁĄCZ DO NASZEGO NEWSLETTERA I BĄDŹ NA BIEŻĄCO
g -

logo

Menu

OGŁOSZENIE SEKRETARZA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W SPRAWIE OBSŁUGI INTERESANTÓW

Przydomowe oczyszczalnie ścieków w zrównoważonym rozwoju terenów wiejskich

Polski Klub Ekologiczny Koło Miejskie w Gliwicach, zakończyło projekt edukacyjny objęty Honorowym Patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dofinansowany ze środków NFOŚiGW, skierowany do pracowników samorządu jak i mieszkańców, którzy planują budowę przydomowej oczyszczalni ścieków..
Projekt dotyczy ochrony wód przed zanieczyszczeniami i budowy przydomowych oczyszczalni wszędzie tam, gdzie niemożliwe jest podłączenie do zbiorczej kanalizacji.
W ramach projektu eksperci w dziedzinie zagospodarowania i oczyszczania ścieków – pracownicy naukowi uczelni wyższych i instytutów badawczych, opracowali broszurę edukacyjnąpt. „Przydomowe oczyszczalnie ścieków w zrównoważonym rozwoju terenów wiejskich”, dostępną do bezpłatnego pobrania poniżej oraz ze strony Polskiego Klubu Ekologicznego www.pkegliwice.pl z zakładki Publikacje.
Broszura jest obowiązkową lekturą wszystkich, którzy planują budowę lub zakup gotowej przydomowej oczyszczalni ścieków.  Zachęcamy do lektury.

Kampania jest objęta Patronatem Honorowym
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Projekt jest dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl