DOŁĄCZ DO NASZEGO NEWSLETTERA I BĄDŹ NA BIEŻĄCO
g -

logo

Menu

OGŁOSZENIE SEKRETARZA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W SPRAWIE OBSŁUGI INTERESANTÓW

Kategoryzacja obiektów hotelarskich

Prowadzenie ewidencji obiektów hotelarskich zaszeregowanych decyzją Marszałka Województwa Łódzkiego do danego rodzaju i kategorii

Opis sprawy:
Wydawanie decyzji o potwierdzeniu zaszeregowania, uchylanie zaszeregowania, kontrole obiektów zaszeregowanych, prowadzenie rejestru obiektów zaszeregowanych.

Kogo dotyczy:
Przedsiębiorców świadczących usługi hotelarskie

Wymagane dokumenty:
Wniosek o potwierdzenie zaszeregowania.

Termin załatwienia sprawy:
Nie później niż w ciągu miesiąca.
Jeżeli sprawa jest skomplikowana nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania (podstawa prawna art. 35 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267)
Opłaty i sposób ich wnoszenia:
1.Opłaty za potwierdzenie zaszeregowania:
- 1500 zł dla oceny hoteli i moteli oznaczonych ***** i **** (pięcioma i czterema gwiazdkami),
- 1000 zł dla oceny hoteli i moteli oznaczonych *** (trzema gwiazdkami),
-  600zł dla oceny hoteli i moteli oznaczonych ** i * (dwiema i jedną gwiazdką) oraz pensjonatów powyżej 20 pokoi,
- 500 zł dla oceny domów wycieczkowych,
- 400 zł dla oceny pensjonatów do 20 pokoi,
- 300 zł dla oceny kempingów  (campingów) i schronisk,
- 100 zł dla oceny schronisk młodzieżowych i pól biwakowych.
 

  • Opłaty można wnosić na konto: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego

Bank Pekao S.A.
XI Oddział w Łodzi
95124030731111001008925232

Sposób złożenia dokumentów
Osobiście na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Departament Sportu i Turystyki
Al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź

Jednostka odpowiedzialna za załatwienie sprawy
Departament Sportu i Turystyki
Al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź

Osoby udzielające informacji:
Magdalena Janicka – inspektor, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 42 291-98-14

Podstawa prawna – wykaz aktów prawnych związanych ze sprawą
- Ustawa z dn. 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych   (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1553, 2361, z 2018 r. poz. 650)
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w którym są świadczone usługi hotelarskie ( t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 2166)
- ustawa z dnia 6 marca 2018r. Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 646)


Tryb odwoławczy
Na wydaną decyzje stronie przysługuje odwołanie do Ministra Sportu i Turystyki, za pośrednictwem Marszałka Województwa Łódzkiego, w terminie 14 dni od daty otrzymania przedmiotowej decyzji
KLAUZULA INFORMACYJNA
 
Uprzejmie informuję, że:
1)       administratorem danych osobowych jest Marszałek Województwa Łódzkiego, dane kontaktowe, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego w Łodzi, ul. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź, tel. 42 663 30 00, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., ePUAP:
2)       dane kontaktowe do inspektora danych to e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
Pani/Pana dane osobowe:
3)       będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e (w szczególnych przypadkach zastosowanie mogą mieć inne przepisy art. 6 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej „RODO”) w celu prowadzenia Ewidencji Obiektów Hotelarskich, na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1553, z późn. zm.);
4)       nie będą udostępniane innym odbiorcom;
5)       będą przechowywane nie dłużej niż to wynika z przepisów archiwizacji;
6)       nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej.
 
Przysługuje Pani/Panu prawo:
7)       dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu;
8)       wniesienia skargi do organu nadzorczego – na zasadach określonych w RODO.
Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest Pan/Pani zobowiązany do ich podania.

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl