DOŁĄCZ DO NASZEGO NEWSLETTERA I BĄDŹ NA BIEŻĄCO
g -

logo

Menu

Kategoryzacja obiektów hotelarskich

Kategoryzacja obiektów hotelarskich

 
Opis sprawy:
Wydawanie decyzji o zaszeregowaniu obiektów hotelarskich.
 
Kogo dotyczy
Przedsiębiorców świadczących usługi hotelarskie
 
 Wymagane dokumenty:
Opisane we wniosku o zaszeregowanie obiektu hotelarskiego
 
Termin załatwienia sprawy
Nie później niż w ciągu miesiąca.
Jeżeli sprawa jest skomplikowana nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania (podstawa prawna art. 35 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267)
 
Opłaty i sposób ich wnoszenia
1.Opłaty za zaszeregowania:
 
- 1500 zł dla oceny hoteli i moteli oznaczonych ***** i **** (pięcioma i czterema gwiazdkami),
- 1000 zł dla oceny hoteli i moteli oznaczonych *** (trzema gwiazdkami),
-  600zł dla oceny hoteli i moteli oznaczonych ** i * (dwiema i jedną gwiazdką) oraz pensjonatów powyżej 20 pokoi,
- 500 zł dla oceny domów wycieczkowych,
- 400 zł dla oceny pensjonatów do 20 pokoi,
- 300 zł dla oceny kempingów  (campingów) i schronisk,
- 100 zł dla oceny schronisk młodzieżowych i pól biwakowych.
 
Opłaty należy wnosić na konto: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego

Bank Pekao S.A.
XI Oddział w Łodzi
95124030731111001008925232

Sposób złożenia dokumentów
Osobiście na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Departament Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki
Al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź

  Jednostka odpowiedzialna za załatwienie sprawy

Departament Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki
 Al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź

 
Osoby udzielające informacji:
Magdalena Janicka – podinspektor, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 42 291-98-14

Podstawa prawna – wykaz aktów prawnych związanych ze sprawą
- Ustawa z dn. 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (t.j. Dz.U. z 2014r. poz. 196 z późn. zm.)
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w którym są świadczone usługi hotelarskie (Dz.U. z 2006r. Nr 22 poz.169, Dz.U.2011r. Nr 259 poz.1553, Dz.U.2013r. poz. 1113)
- Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie opłat związanych z zaszeregowaniem obiektu hotelarskiego (tekst jednolity: Dz. U. z  2011r. Nr 10 poz. 54)
 
Tryb odwoławczy
Na wydaną decyzje stronie przysługuje odwołanie do Ministra Sportu i Turystyki, za pośrednictwem Marszałka Województwa Łódzkiego, w terminie 14 dni od daty otrzymania przedmiotowej decyzji.


Informację opracowała: Magdalena Janicka, tel. 042 291 98 14, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Data publikacji: 13.03.2015r.
Wzory formularzy do pobrania

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl