DOŁĄCZ DO NASZEGO NEWSLETTERA I BĄDŹ NA BIEŻĄCO
g -

logo

Menu

OGŁOSZENIE SEKRETARZA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W SPRAWIE OBSŁUGI INTERESANTÓW

Organizacja ruchu/komunikacji

INFORMACJA O OGRANICZENIACH W KURSOWANIU WOJEWÓDZKICH PRZEWOZÓW AUTOBUSOWYCH O CHARAKTERZE UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

Przewozy autobusowe 2020

Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy, ogłoszonego w Biuletynie informacji Publicznej Województwa Łódzkiego, w dniu 6 listopada 2014 r.

Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym

Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w Województwie Łódzkim w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

Wydawanie / zmiana zezwoleń udzielonych przez marszałka województwa łódzkiego na wykonywanie przewozów regularnych / regularnych specjalnych osób w krajowym transporcie drogowym

Zatwierdzanie projektów czasowej organizacji ruchu dla potrzeb wykonania robót w pasie drogowym drogi wojewódzkiej.

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl