DOŁĄCZ DO NASZEGO NEWSLETTERA I BĄDŹ NA BIEŻĄCO
g -

logo

Menu

OGŁOSZENIE SEKRETARZA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W SPRAWIE OBSŁUGI INTERESANTÓW

Zezwolenia/ewidencje/rejestry

Rejestr numerów nadanych drogom publicznym gminnym

Rejestr numerów nadanych drogom publicznym powiatowym

Ewidencja uprawnionych lekarzy

Rejestr przedsiebiorcow produkujacych tablice rejestracyjne

Wpis do ewidencji psychologów transportu

Zezwolenia na hurtowy obrót napojami alkoholowymi o zawartości alkoholu do 18%

Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców o czasowym okresie przechowywania

Rejestr Grup Producentów Rolnych Województwa Łódzkiego

Rejestr wstępnie uznanych grup producentów owoców i warzyw oraz uznanych organizacji producentów i ich zrzeszeń

Rejestr pracowni psychologicznych

Wpis do rejestru podmiotów prowadzących kursy z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych

Udostępnianie materiałów państwowego, wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego z terenu Województwa Łódzkiego

Udzielanie koncesji w zakresie poszukiwania lub rozpoznawania złóż oraz wydobywania kopalin podstawowych i pospolitych z tych złóż oraz ich zmiany

Zezwolenia na przeprowadzenie zawodów sportowych, rajdów, wyścigów, zgromadzeń i innych imprez, które powodują utrudnienia w ruchu lub wymagają korzystania z drogi wojewódzkiej w sposób szczególny.

Wpis do rejestru przedsiębiorców produkujących tablice rejestracyjne i wydawanie zaświadczeń o dokonaniu wpisu do rejestru

Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną

Ewidencja Egzaminatorów Województwa Łódzkiego posiadających uprawnienia do przeprowadzania egzaminów na prawo jazdy lub pozwolenia na kierowanie tramwajem.

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl