Rolnictwo/ochrona środowiska

wtorek, 10 marca 2020

Numery rachunków bankowych dotyczące opłat środowiskowych

poniedziałek, 14 stycznia 2019

Opłata recyklingowa za torby foliowe (reklamówki)

piątek, 2 marca 2018

Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami.

piątek, 24 lutego 2017

Ustawa o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji

piątek, 24 lutego 2017

Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

piątek, 24 lutego 2017

Ustawa o bateriach i akumulatorach

wtorek, 2 lutego 2016

Udostępnianie informacji o środowisku

środa, 11 lutego 2015

EkoPłatnik - Program do naliczenia opłat z tytułu korzystania ze środowiska

środa, 19 listopada 2014

Przydomowe oczyszczalnie ścieków w zrównoważonym rozwoju terenów wiejskich

środa, 19 listopada 2014

Zaświadczenia o niezaleganiu w opłatach za korzystanie ze środowiska

piątek, 20 grudnia 2013

Zbiorcze zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania odpadów

piątek, 20 grudnia 2013

Finansowanie zadań określonych w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych, ze środków budżetu Województwa Łódzkiego

piątek, 20 grudnia 2013

Opłata produktowa

piątek, 20 grudnia 2013

Ustanawianie lub znoszenie obrębów hodowlanych

piątek, 20 grudnia 2013

Udzielenie zezwolenia na odstępstwa od zakazów przewidzianych ustawą o rybactwie śródlądowym

piątek, 20 grudnia 2013

Pomoc publiczna w rolnictwie

piątek, 20 grudnia 2013

Substancje zubażające warstwę ozonową

piątek, 20 grudnia 2013

Opłaty za korzystanie ze środowiska - wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza

piątek, 20 grudnia 2013

Opłaty za korzystanie ze środowiska - odpady

piątek, 20 grudnia 2013

Opłaty za korzystanie ze środowiska - wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi

piątek, 20 grudnia 2013

Opłaty za korzystanie ze środowiska - pobór wód podziemnych lub powierzchniowych

Serwis używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych.
Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Państwa potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.