DOŁĄCZ DO NASZEGO NEWSLETTERA I BĄDŹ NA BIEŻĄCO
g -

logo

Menu

OGŁOSZENIE SEKRETARZA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W SPRAWIE OBSŁUGI INTERESANTÓW

TERMIN SKŁADANIA SPRAWOZDAŃ BDO DO DNIA 31 PAŹDZIERNIKA 2020 R.!

Współpraca zagraniczna

Regiony partnerskie

Województwo łódzkie, jako jednostka samorządu terytorialnego zgodnie z obowiązującą ustawą o samorządzie województwa (Dz. U. Nr 91, poz. 576 z dn. 5.06.1998), podejmuje wielostronną współpracę z regionami innych państw.
Współpraca zagraniczna województwa łódzkiego traktowana jest jako jeden z instrumentów kreowania harmonijnego rozwoju kulturalnego i społeczno-politycznego województwa w ramach prawa wewnętrznego i międzynarodowego.
Współpraca z regionami realizowana jest w oparciu o zapisy "Priorytety współpracy zagranicznej Województwa Łódzkiego".
Władze województwa łódzkiego są otwarte na inicjatywy współpracy wywodzące się z regionów innych państw. Liczymy na inicjowanie współpracy powiatów i gmin, izb gospodarczych, rzemieślniczych, rolniczych, ośrodków naukowo-badawczych i doradczych na rzecz promocji i rozwoju naszego województwa.

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl