Wojewódzkie przewozy autobusowe

Województwo Łódzkie aktywnie przystąpiło do rządowego programu przeciwdziałania wykluczeniu transportowemu uruchamiając od 1 stycznia 2020 r. przewozy na 36 liniach autobusowych, objętych wsparciem z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych. Oferta skierowana jest do osób wykluczonych komunikacyjne, które miały do tej pory problem z dostaniem się do szkół, ośrodków opieki medycznej oraz instytucji publicznych a wszystkie uruchomione przewozy uwzględniają wnioski składane przez mieszkańców naszego województwa. Nadrzędnym celem uruchamianych przewozów  jest likwidacja tzw. białych plam transportowych na terenie naszego województwa poprzez reaktywowanie zamkniętych lub utworzenie nowych połączeń autobusowych.

Długość wyżej wymienionych linii komunikacyjnych wynosi łącznie 1.937 km. Liczba obsługiwanych przystanków komunikacyjnych w trakcie realizowania usługi przewozowej przez wojewódzkich operatorów autobusowych to 1.357.

Wojewódzkie przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej od 1 stycznia 2020 r. docierają do 220 miejscowości wykluczonych komunikacyjnie i obejmują swoim zasięgiem wszystkie powiaty Województwa Łódzkiego. Łącznie przewozy docierają do 115 gmin, a na terenie naszego Województwa jest łącznie 177 gmin.

Sukcesywnie wdrażana jest również oferta biletu zintegrowanego obejmująca przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej oraz przewozy kolejowe. Podróżując z przesiadką z autobusu na pociąg lub odwrotnie, można kupić bilet na całą podróż, średnio 20% tańszy od biletów kupowanych oddzielnie.