DOŁĄCZ DO NASZEGO NEWSLETTERA I BĄDŹ NA BIEŻĄCO
g -
Menu

Warsztaty Peer-Review w ramach projektu Beyond EDP – Proces przedsiębiorczego odkrywania w regionie Północnej Holandii

W dniach 22-23 listopada br. miało miejsce spotkanie Partnerów w ramach projektu pn. „Improve the RIS3 effectiveness through the management of the entrepreneurial discovery process” – Beyond EDP, realizowanego w ramach Programu INTERREG EUROPE.

Pierwszego dnia odbyła się sesja plenarna dotycząca procesu przedsiębiorczego odkrywania (EDP) w Północnej Holandii. Teoria smart specialization w regionie Północnej Holandii zakłada utworzenie odpowiednich mikrosystemów dla innowacji. Mikrosystemy składają się z połączeń pomiędzy przedsiębiorcami, nauką i – najchętniej – użytkownikami, stwarzając dogodne warunki dla rozwoju nowych idei i „przedsiębiorczych odkryć”. Prawidłowe kierowanie i wspieranie tych połączeń może zaowocować spójną paletą innowacji, i ostatecznie silną gospodarką. Zgodnie z powyższą filozofią, władze regionu wspierają powstawanie odpowiednich przestrzeni: ośrodków, centrów współpracy w ramach quadruple helix.
 

 
Kolejnego dnia spotkania przedstawiono proces przygotowywania Regionalnej Strategii Innowacji (RIS3) dla Północnej Holandii, gdzie zamiast sektorów gospodarki, wskazano wyzwania społeczne oraz położono duży nacisk na współpracę quadruple helix. Dokumentem operacyjnym dla RIS3 jest „Nothern Netherlands Innovation Agenda” (NIA). Uczestnicy spotkania zostali zapoznani z procesem przygotowywania NIA oraz wzięli udział w warsztatach dotyczących wyzwań w jej wdrażaniu. Głównym problemem w regionie Północnej Holandii jest małe zainteresowanie sektora MŚP jako użytkowników końcowych procesów innowacji, tak więc kluczową kwestią w dyskusji było poszukiwanie możliwości większego zaangażowania „stakeholders’ów” tak, aby w pełni wykorzystać ich potencjał zgodnie z ideą procesu przedsiębiorczego odkrywania. Zaangażowanie większej liczby podmiotów wiąże się z koniecznością stworzenia odpowiednich ram współpracy – modeli biznesowych, które również były przedmiotem warsztatów. Władze regionu pozostają otwarte na współpracę międzynarodową odnośnie kreowania smart specialization i procesu przedsiębiorczego odkrywania, w związku z czym, w ramach kolejnej dyskusji próbowano odpowiedzieć na pytanie: „Jak rozszerzyć EDP poza granice?”.
Obecny na spotkaniu przedstawiciel Platformy S3 przedstawił działania podejmowane w celu przeprowadzenia badań dotyczących projektów w zakresie EDP w poszczególnych regionach UE. W tym celu Platforma S3 przygotuje ankietę, o uwagi do której zostali poproszeni Partnerzy projektu.
W ramach spotkania zostały zorganizowane również warsztaty interaktywne pn. „Innovation Cafe” – podczas których uczestnicy mieli możliwość zadania pytań oraz podjęcia dyskusji z prof. Dominique Forray’em – jednym z twórców teorii procesu przedsiębiorczego odkrywania oraz prof. Dries Faems’em – ekspertem w zakresie „innowacji i organizacji”. Zaproszeni goście mieli możliwość dopytania o szczegóły koncepcji procesu przedsiębiorczego odrywania.

 

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl