DOŁĄCZ DO NASZEGO NEWSLETTERA I BĄDŹ NA BIEŻĄCO
g -
Menu

Spotkanie partnerów w ramach projektu BEYOND EDP


W dniach 21-23 marca br. w Vallladolid (Hiszpania) miało miejsce spotkanie Partnerów w ramach projektu pn. „Improve the RIS3 effectiveness through the management of the entrepreneurial discovery process” – Beyond EDP (PGI00048), realizowanego w ramach Programu INTERREG EUROPE. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego z Departamentu Polityki Regionalnej oraz Departamentu ds. Przedsiębiorczości. Ponadto, zgodnie z zawartymi porozumieniami o współpracy w ramach ww. projektu, w spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Obserwatorów Regionalnych: Uniwersytetu Łódzkiego oraz Politechniki Łódzkiej.
 
Pierwszego dnia spotkania odbyły się warsztaty tzw. peer-review – dotyczące strategii rozwoju innowacji Regionu Castilla y Leon pn. „Research and Innovation Strategy for Smart Specialisation (RIS3) of Castilla y Leon 2014-2020”. Region Castilla y Leon.
W drugim dniu spotkania uczestnicy wzięli udział w dwóch warsztatach tzw. taks-force (TF): 1) EDP management during the implementation phase of RIS3 oraz 2) EDP as a mean to get the right policy mix to improve RIS3, przy czym Województwo Łódzkie odpowiedzialne było za przeprowadzenie TF2. W toku dyskusji dotyczącej najbardziej optymalnego doboru działań w celu odpowiedniego zarządzania procesem przedsiębiorczego odkrywania, uczestnicy wymienili się dobrymi praktykami ze swoich regionów, podzielili się przemyśleniami, uwagami oraz problemami związanymi z wdrażaniem regionalnych strategii innowacji.
Do udziału w spotkaniu Partnerów projektu Beyond EDP zostali również zaproszeni przedstawiciele Komisji Europejskiej – Joint Research Center, którzy dokonali prezentacji wyników ankiety przeprowadzonej wśród regionów Unii Europejskiej, dotyczącej procesu przedsiębiorczego odkrywania.
Gościem specjalnym był prof. Dominique Foray, który wygłosił odczyt pt. „Smart specialisation strategies – past, present and future”. Prof. Foray zwrócił szczególną uwagę na fakt, iż proces przedsiębiorczego odkrywania jest działaniem niesprecyzowanym metodologicznie, wdrażając strategie innowacji należy dobierać działania i środki odpowiednio do uwarunkowań, możliwości i planów.
Ostatniego dnia spotkania miało miejsce posiedzenie Grupy Sterującej projektu.
 

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl