Szlakiem obiektów militarnych regionu łódzkiego

Turystyka forteczna lub militarna jest jedną z najpopularniejszych form turystyki kulturowej na świecie. Rzesze turystów zwiedzają twierdze, forty, umocnienia czy schrony, jakich pozostało bardzo wiele po licznych wojnach na naszym kontynencie. W Polsce także nie brakuje takich atrakcji. Wystarczy wspomnieć o twierdzach m.in. w Przemyślu, Dęblinie, Giżycku, Modlinie, Osowcu itd., o umocnieniach fortecznych w Krakowie i Toruniu.
Niniejsza publikacja udowadnia nam, że województwo łódzkie również ma się czym pochwalić. Nasz region, na przestrzeni dziejów, leżał w pobliżu granic z Niemcami, Rosją i Austrią, co skutkowało licznymi walkami toczonymi na terenach obecnego województwa (z reguły wzdłuż Warty, Bzury, Rawki, Pilicy – czterech rzek, które obramowują województwo łódzkie). Po obronie we wrześniu 1939 r. zachowały się polskie umocnienia i schrony nad Wartą i Widawką, które stały się sławnym produktem turystycznym tak jak niemieckie schrony kolejowe w Jeleniu i Konewce przyciągające co roku wielu miłośników turystyki militarnej. Z naszą mapą przyjrzymy się z bliska ciekawej architekturze dawnych koszar carskich w Skierniewicach, zwiedzimy hektary okopów z 1915 r. w rejonie rzeki Rawki czy zajrzymy do ogromnych kilkunastometrowych lejów powstałych po wybuchu składu amunicji w lesie koło Gałkowa.
Mnóstwo skarbów znajdziemy także w muzeach i izbach muzealnych. Z dumą chwalimy się Skansenem Rzeki Pilicy w Tomaszowie Mazowieckim, gdzie zgromadzone są pojazdy pancerne, broń i inne eksponaty związane ze zmaganiami militarnymi XX wieku, a kilka razy do roku odbywają się inscenizacje militarnych grup rekonstrukcyjnych obrazujących zmagania wojenne z I i II wojny światowej.
Nasi pasjonaci z Bełchatowa wytyczyli ponad 70 km trasę pieszo-rowerową „Szlakiem Polskich Umocnień Polowych z 1939 r.” prowadzącą po tzw. pozycji obronnej Szczerców, zobaczymy tam aż 17 schronów, pozostałości okopów czy rowy przeciwczołgowe. Szlak jest oznakowany, a na tablicach informacyjnych przeczytamy historię obiektów militarnych.
Mapa „Szlakiem obiektów militarnych regionu łódzkiego” jest niezwykle ciekawą i oryginalną pozycją inspirującą do dalszych wycieczek i odkrywania pamiątek militarnych.

Zapraszamy Państwa do zwiedzania i życzymy mnóstwa wrażeń!