Menu

OGŁOSZENIE SEKRETARZA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W SPRAWIE OBSŁUGI INTERESANTÓW

Szlaki Rowerowe Ziemi Łowickiej

SZLAKI ROWEROWE ZIEMI ŁOWICKIEJ

Na system szlaków rowerowych Ziemi Łowickiej składają się trzy szlaki. Najdłuższy (123 km) oznakowany jest kolorem zielonym. Prowadzi przez północno-zachodnią część powiatu łowickiego. Na trasie znajduje się wiele zabytkowych budowli świeckich i sakralnych, stanowiących przykład architektury polskiej i jej rozwoju na przestrzeni dziejów. Najatrakcyjniejsze turystycznie są: Boczki - miejsce narodzin wybitnego malarza Józefa Chełmońskiego, Kiernozia, w której urodziła się i została pochowana Maria Walewska, ukochana Napoleona Bonapartego, a także Sobota (kościół z XVII w. i zespół dworski z XVI w.), Walewice (dwór Marii Walewskiej z freskami z pocz. XIX w.), Borów (związany z postacią Władysława Grabskiego, który przeprowadził w II RP reformę walutową, dzięki czemu zyskał przydomek „ojca polskiej złotówki”) oraz Waliszew, Chruślin i oczywiście sam Łowicz. Miasto i region znane są z wielobarwnych pasiastych strojów ludowych i wycinanek. Łowickie pasiaki można podziwiać co roku podczas procesji i uroczystości Bożego Ciała. Czerwony szlak Szable i Bagnety (119 km) wiedzie przez południową część powiatu łowickiego i miejsca nawiązujące do najważniejszych wydarzeń historycznych w dziejach regionu i kraju - powstań narodowych i obu wojen światowych. Godne uwagi są cmentarze poległych w czasie Powstania Styczniowego, bitwy łódzkiej z listopada i grudnia 1914 r. oraz groby żołnierzy polskich, którzy zginęli w bitwie nad Bzurą we wrześniu 1939 r. Na szlaku w Czatolinie upamiętniono miejsce pierwszego zrzutu alianckiego nad okupowaną Polską dla partyzantów Armii Krajowej. Niebieski Szlak Książęcy jest najkrótszy i liczy tylko 14 km. Znajduje się w południowo-zachodniej części powiatu łowickiego. Jego najważniejsze atrakcje to park romantyczny w Arkadii, założony przez Helenę Radziwiłł w 1778 r., neogotycki kościół oraz pałac w pobliskim Nieborowie. Pałac został zbudowany w latach 1766-1768 przez Michała Radziwiłła, dziś muzeum z bogatymi zbiorami starodruków i malarstwa.

fot. 1 Szlaki Rowerowe Ziemi Łowickiej
fot. 2 Bazylika katedralna p.w. Wniebowzięcia NMP i św. Mikołaja w Łowiczu
fot. 3 Pałac Łączyńskich w Kiernozi
fot. 4 Muzeum w Nieborowie

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl