DOŁĄCZ DO NASZEGO NEWSLETTERA I BĄDŹ NA BIEŻĄCO
g -

logo

Menu

Nadawanie uprawnień przewodnikom górskim

Opis sprawy:
Wydawanie decyzji o nadanie uprawnień  przewodnikom górskim
 
Kogo dotyczy
Przewodników górskich
 
Wymagane dokumenty:
Opisane we wniosku o nadanie uprawnień przednika górskiego oraz we wniosku o wydanie identyfikatora.

Termin załatwienia sprawy
Nie później niż w ciągu miesiąca
Jeżeli sprawa jest skomplikowana nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania (podstawa prawna art. 35 §3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r.  poz. 267)
 
Opłaty i sposób ich wnoszenia
10 zł za wydanie decyzji o nadawanie uprawnień przewodnikom górskim
Opłatę należy wnosić na konto Urzędu Miasta Łodzi:
Wydział Finansowy
ul. Sienkiewicza 5, 90-113 Łódź
GETIN BANK S.A.
08156000132025030551330016
wydawanie identyfikatora – bezpłatne
 
Sposób złożenia dokumentów
Osobiście na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Departament Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki
Al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
 
Jednostka odpowiedzialna za załatwienie sprawy
Departament Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki
Al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
 
Osoby udzielające informacji:
Dagmara Jura – inspektor
tel. 42 291-98-13
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Magdalena Janicka - podinspektor
tel. 42 291-98-14
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Podstawa prawna – wykaz aktów prawnych związanych ze sprawą
- Ustawa z dn. 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2014r. poz. 196).
- Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 26 czerwca 2014 w sprawie nabywania uprawnień przewodnika górskiego (Dz. U. 2014r. poz. 868)
- rodzaje dokumentów potwierdzających znajomość języka obcego określa:
 - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej ( Dz. U. z 2009r. Nr 218, poz. 1695)
 
Tryb odwoławczy
W przypadku negatywnej decyzji zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Ministra Sportu i Turystyki za pośrednictwem Marszałka Województwa, w terminie 14 dni od daty otrzymania przedmiotowej decyzji.

Wzory formularzy do pobrania

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl