OGÓLNOPOLSKIE PROGRAMY REALIZOWANE W RAMACH SPORTU POWSZECHNEGO

 Program "Umiem Pływać"
Skierowany jest do uczniów klas I - III szkół podstawowych.
Formuła "Umiem Pływać" zakłada udział dzieci w pozaszkolnych zajęciach sportowych z zakresu "nauki pływania"
Zajęcia organizowane są 1-2 razy w tygodniu w grupach 15 osobowych. Program przewiduje nie mniej niż 20 godzin lekcyjnych pływania dla każdego uczestnika.