Menu

OGŁOSZENIE SEKRETARZA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W SPRAWIE OBSŁUGI INTERESANTÓW

Dotacja celowa dla jednostek samorządu terytorialnego

Zarząd Województwa Łódzkiego informuje o naborze wniosków na 2021 r. do programu „Infrastruktura sportowa Plus”,

w ramach którego zostanie przyznana pomoc finansowa na rzecz jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań w zakresie rozwoju infrastruktury sportowej i rekreacyjnej. W ramach przyznanej pomocy finansowej jednostki samorządu terytorialnego będą mogły realizować zadania polegające na budowie, przebudowie, modernizacji oraz doposażeniu w sprzęt sportowy obiektów sportowych i rekreacyjnych.

Jeżeli będzie planowany zakup sprzętu sportowego musi być on sklasyfikowany jako zakup inwestycyjny.

W załączonej Uchwale przedstawiono szczegółowe warunki przystąpienia do programu.

Sekretariat Departamentu tel. 42 291-98-00

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl