DOŁĄCZ DO NASZEGO NEWSLETTERA I BĄDŹ NA BIEŻĄCO
g -

logo

Menu

Odznaka Honorowa za Zasługi dla Województwa Łódzkiego

Pragniemy poinformować, że w poniższych odnośnikach znajduje się treść uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie ustanawiania Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Łódzkiego. Wspomniane wyróżnienie przyznaje Sejmik Województwa Łódzkiego osobom i podmiotom za szczególne zasługi dla rozwoju regionu, które to w sposób znaczący przyczyniły się do jego gospodarczego, kulturalnego oraz społecznego rozwoju. Odznaczenie nadawane jest na wniosek Komisji Odznaki Honorowej.
Pozostałe dokumenty, z jakimi mogą się Państwo tu zapoznać zawierają informacje na temat zasad oraz trybu nadawania i noszenia odznaki, a także odpowiednie załączniki, związane z przyznawaniem tego wyróżnienia, które można stąd bezpośrednio pobrać na swój komputer.
Podmioty uprawnione do składania wniosków o nadanie odznaki honorowej, powinnygo przekazać z pismem przewodnim oraz właściwymi dokumentami tj.:
  • prawidłowo wypełnionym wnioskiem, którego wzory są zamieszczone poniżej,
  • poparciem/rekomendacją innego podmiotu niż zgłaszający tj. organu administracji publicznej, innej instytucji, organizacji pozarządowej lub społeczności lokalnej (minimum 10 osób) które potwierdzałoby zasługi kandydata na rzecz rozwoju województwa (poparcie powinno być sporządzone w formie załącznika do wniosku o nadanie odznaki lub zamieszczone bezpośrednio we wniosku),
  • wyrażoną zgodą na złożenie wniosku o przyznanie odznaki przez osobę bądź podmiot proponowany do odznaczenia oraz zgodę osoby typowanej na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu przyznania odznaki.
Wypełnione wnioski można składać w Kancelarii Sejmiku Województwa Łódzkiego – mieszczącej się w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego (pokój 212, Łódź, Piłsudskiego 8, II piętro) – lub przesłać pocztą na adres:

Kancelaria Sejmiku Województwa Łódzkiego
Al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź


Dodatkowych informacji udziela Pani Monika Szydziak, nr tel: (042) 663-30-58

 
Pliki do pobrania

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl