DOŁĄCZ DO NASZEGO NEWSLETTERA I BĄDŹ NA BIEŻĄCO
g -

logo

Menu

Nagroda Sejmiku Województwa Łódzkiego w dziedzinie kultury

Nagroda Sejmiku Województwa Łódzkiego w dziedzinie kultury to nowe, prestiżowe wyróżnienie, przyznawane za szczególne osiągnięcia w zakresie twórczości artystycznej oraz upowszechniania i ochrony dóbr kultury. Intencją Marka Mazura – Przewodniczącego Sejmiku Województwa Łódzkiego, który jest pomysłodawcą utworzenia Nagrody, była potrzeba uhonorowania twórców, artystów, wydarzeń oraz projektów kulturalnych, które w sposób wyjątkowy wnoszą wkład w rozwój kultury województwa łódzkiego, promując region w Polsce i poza jej granicami oraz przyczyniają się do dynamizowania życia kulturalnego i kształtowania tożsamości regionalnej.
Zgodnie z regulaminem Nagrody, kandydaci powinni być zgłaszani przez poszczególnych członków Kapituły, grupę co najmniej 7 radnych Sejmiku Województwa Łódzkiego, organy administracji rządowej i samorządowej, instytucje kultury, związki lub stowarzyszenia zawodowe, twórcze i kulturalne, a także szkoły artystyczne i uczelnie. Nagroda ma charakter finansowy – dla osoby fizycznej wynosi nie więcej niż 10 tys. zł brutto, zaś dla osób prawnych bądź jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz innych podmiotów prowadzących działalność kulturalną, nie więcej niż 20 tys. zł brutto.

  1. Uchwała Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie ustanowienia Nagrody Sejmiku Województwa Łódzkiego w dziedzinie kultury oraz określenia zasad i trybu jej przyznawania
  2. Uchwała Nr XLVI/595/17 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 19 grudnia 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXII/281/16 Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie ustanowienia Nagrody Sejmiku Województwa Łódzkiego w dziedzinie kultury oraz określenia zasad i trybu jej przyznawania.
  3. Regulamin przyznawania Nagrody Sejmiku Województwa Łódzkiego w dziedzinie kultury

Wnioski o przyznanie Nagrody, powinny być przekazywane z pismem przewodnim oraz właściwymi dokumentami tj.:
  • prawidłowo wypełnionym wnioskiem o przyznanie Nagrody
  • prawidłowo wypełnionym oświadczeniem do celów podatkowych dla osób fizycznych
  • podpisaną klauzulą informacyjną

Wzory powyższych dokumentów znajdują się w zakładce ,,pliki do pobrania’’.
Wypełnione wnioski można składać  od dnia 1 stycznia do dnia 31 lipca 2018 roku w Kancelarii Sejmiku Województwa Łódzkiego – mieszczącej się w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego (Łódź, Piłsudskiego 8, II piętro, pokój 212) – lub przesyłać pocztą na adres:
 
Kancelaria Sejmiku Województwa Łódzkiego
Al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź

O przyjęciu wniosku decyduje data stempla wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.

Dodatkowych informacji udziela Pani Iwona Gretka pod numerem telefonu: 42 663 31 15

  

Informujemy, że we wniosku o przyznanie Nagrody Sejmiku Województwa Łódzkiego w dziedzinie kultury w pkt. 5 ,,Oświadczenia'' wymagane są podpisy wnioskodawcy oraz kandydata.

Pliki do pobrania:

 

Data Tytuł
28.12.2017 Załącznik Nr 1 - Wniosek o przyznanie Nagrody Sejmiku Województwa Łódzkiego w dziedzinie kultury  (.pdf)
28.12.2017 Załącznik Nr 1 - Wniosek o przyznanie Nagrody Sejmiku Województwa Łódzkiego w dziedzinie kultury - wersja edytowalna (.doc)
28.12.2017 Załącznik Nr 2 - Oświadczenie do celów podatkowych dla osób fizycznych (.pdf)
28.12.2017 Załącznik Nr 2 - Oświadczenie do celów podatkowych dla osób fizycznych - wersja edytowalna (.doc)
28.12.2017 Załącznik Nr 3 - Klauzula informacyjna (.pdf)
28.12.2017 Załącznik Nr 3 - Klauzula informacyjna - wersja edytowalna (.doc)
  Klauzula Informacyjna - RODO


Laureaci Nagrody Sejmiku Województwa Łódzkiego w dziedzinie kultury:

Data Tytuł
27.09.2016 Uchwała Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 27 września 2016 roku w sprawie przyznania Nagrody Sejmiku Województwa Łódzkiego w dziedzinie kultury.pdf
26.09.2017 Uchwała Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 26 września 2017 roku w sprawie przyznania Nagrody Sejmiku Województwa Łódzkiego w dziedzinie kultury

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl