DOŁĄCZ DO NASZEGO NEWSLETTERA I BĄDŹ NA BIEŻĄCO
g -

logo

Menu

Honorowy Obywatel Województwa Łódzkiego

Podstawą prawną do przyznawania tytułu „Honorowy Obywatel Województwa Łódzkiego” jest Uchwała Nr LV/1543/10 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie zasad nadawania tytułu „Honorowego Obywatela Województwa Łódzkiego”.
Zgodnie z § 1 ww. uchwały tytuł „Honorowego Obywatela Województwa Łódzkiego” nadawany jest osobom szczególnie zasłużonym dla regionu oraz wybitnym osobistościom, które swoimi czynami wzbogaciły dorobek województwa łódzkiego w różnych dziedzinach, na zasadach określonych w regulaminie.
Tytuł przyznawany jest na wniosek: ¼ ustawowego składu Sejmiku, grupy 2.000 mieszkańców Województwa Łódzkiego, Zarządu Województwa Łódzkiego, komisji stałych Sejmiku Województwa Łódzkiego oraz klubów radnych Sejmiku Województwa Łódzkiego. Udokumentowany wniosek można składać do dnia 31 maja każdego roku.
Przewodniczący Sejmiku Województwa Łódzkiego, który pełni funkcję przewodniczącego Kapituły Tytułu „Honorowy Obywatel Województwa Łódzkiego”, niezwłocznie po otrzymaniu wniosku przedkłada go pod jej obrady. W skład Kapituły wchodzą: przewodniczący Sejmiku WŁ, marszałek WŁ, przewodniczący komisji stałych Sejmiku oraz przewodniczący klubów radnych. Tytuł może być nadawany osobom fizycznym bez względu na miejsce zamieszkania, zarówno obywatelom polskim jak i nie posiadającym takiego obywatelstwa. Tytuł „Honorowy Obywatel Województwa Łódzkiego” nadaje Sejmik Województwa Łódzkiego uchwałą, jedynie raz w roku. 
 
Pliki do pobrania:
 
Data Tytuł
20.06.2017 r. Uchwała Nr XL/513/17 w sprawie nadania tytułu "Honorowego Obywatela Województwa Łodzkiego"
20.06.2017 r. Uchwała Nr XL/512/17 zmieniająca Uchwalę Nr LV/1543/10 w sprawie zasad nadawania tytułu "Honorowego Obywatela Województwa Łódzkiego"
30.08.2016 r. Uchwała Nr XXVII/337/16 w sprawie nadania tytułu "Honorowego Obywatela Województwa Łódzkiego"
27.04.2010 r. Uchwała Nr LV/1543/10 w sprawie zasad nadawania tytułu „Honorowego Obywatela Województwa Łódzkiego”
27.04.2010 r. Regulamin nadawania tytułu „Honorowy Obywatel Województwa Łódzkiego”
  Skład Kapituły Tytułu „Honorowy Obywatel Województwa Łódzkiego”
 

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl