Menu

OGŁOSZENIE SEKRETARZA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W SPRAWIE OBSŁUGI INTERESANTÓW

Ocena wypełniania przez uprawnionego do rybactwa obowiązku prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej w obwodzie rybackim

Oceny wypełniania przez uprawnionego do rybactwa obowiązku prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej w obwodzie rybackim dokonuje marszałek województwa na podstawie operatu rybackiego, dokumentacji gospodarki rybackiej oraz programu ochrony i odbudowy zasobów ryb, co najmniej raz na 5 lat. Czynności związane z dokonywaniem oceny, o której mowa wykonuje upoważniony przez właściwego marszałka województwa pracownik urzędu marszałkowskiego, zwany dalej „inspektorem rybackim”, który ukończył studia wyższe: na kierunku rybactwo lub na kierunkach pokrewnych, w szczególności na kierunku zootechnika, rolnictwo lub ochrona środowiska – ze specjalizacją rybacką lub uzupełnionych wykształceniem z zakresu rybactwa.
Kogo dotyczy:
Uprawnieni do rybactwa w danym obwodzie rybackim
Sposób załatwienia sprawy:
Dokonywanie oceny wypełniania obowiązku prowadzenia przez uprawnionych do rybactwa racjonalnej gospodarki rybackiej odbywa się w trybie rozstrzygnięć przez Marszałka Województwa Łódzkiego na podstawie protokołu ze sprawdzenia.
Wymagane dokumenty:
- umowa na podstawie, której użytkowany jest obwód rybacki,
- aktualny operat rybacki wraz z opinią ,
- księgi gospodarcze,
- zestawienia roczne,
- protokoły połowu ryb i raków,
- protokoły zarybień (wraz z dowodami zakupu),
- zezwolenia wydane na podstawie art. 17 ust. 1 i 2 ustawy  o rybactwie śródlądowym (jeśli takie były wydane),
- inne udokumentowane działania związane z rodzajem i zakresem zabiegów ochronnych wykonywanych przez uprawnionego do rybactwa w celu ochrony zasobów raków i ryb lub poprawy warunków ich bytowania w wodach obwodu rybackiego.
Termin załatwienia sprawy:
Od momentu podpisania protokołu ze sprawdzenia  14 dni do wystawienia oceny
 
Osoba odpowiedzialna za załatwienie sprawy i udzielanie informacji
PIOTR PURKIEWICZ
Wydział Rozwoju Obszarów Wiejskich
tel. 42 663 35 75
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Organ odwoławczy
Uprawniony do rybactwa w terminie 7 dni od dnia zapoznania się z treścią protokołu, może złożyć na piśmie umotywowane zastrzeżenia -  zgodnie z  §7 pkt 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 września 2003r. w sprawie oceny wypełniania obowiązku prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej (Dz.U. z 2003 r. Nr 180, poz.1765, z późn. zm.).
Podstawa prawna:
Art. 6 ust. 2a i b ustawy o zmianie ustawy o rybactwie śródlądowym z dnia 24 września 2010 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 200, poz. 1322) oraz rozporządzenieMinistra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 września 2003 r. w sprawie oceny wypełniania obowiązku prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej (Dz. U. z 2003 Nr 180, poz. 1765 ze zm.)

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl